סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור בית חשמונאי


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
בית חשמונאי ארצי בית חשמונאי ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18850 2,959,794 38.8%33%
בגיל עבודה 1,214 4,755,719 55.4%53%
קשישים129 1,252,083 5.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
בית חשמונאי ארצי בית חשמונאי ארצי
סה''כ תושבים 2,283 9,290,180 100%100%
כללית 1,205 4,784,755 52.8%51.5%
לאומית68 725,698 3%7.8%
מכבי782 2,504,120 34.3%27%
מאוחדת228 1,275,607 10%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
בית חשמונאי ארצי בית חשמונאי ארצי
סה''כ מבוטחים 1,483 6,895,027 100%100%
שכירים 1,059 4,000,606 71.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים30 50,095 2%0.7%
עצמאים103 292,851 6.9%4.2%
אחר321 2,601,570 21.6%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

בית חשמונאי ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 17,634 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 14,464 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 21.9 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 7.6 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 4.9 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בית חשמונאי ארצי בית חשמונאי ארצי
אזרח ותיק ושאירים112 1,087,945 5.1%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק103 996,315 4.7%11.1%01/01/2021
שאירים *** 91,630 0.4%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,600 0%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 87,845 0.2%1%01/01/2021
סיעוד 10 256,081 0.5%2.9%01/11/2020
מזונות 0 14,351 0%0.2%01/01/2021
אבטלה129 732,659 5.9%8.2%01/02/2021
נכות כללית33 273,638 1.5%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים *** 67,319 0.2%0.8%01/01/2021
ילד נכה24 80,017 1.1%0.9%01/01/2021
ניידות *** 46,848 0.3%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים285 1,233,719 13%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים23 215,625 1%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים666 3,011,077 30.3%33.6%01/02/2021
דמי לידה *** 10,811 0%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים10 66,081 0.5%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה *** 5,218 0%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
בית חשמונאי : 2,200
ארצי : 8,967,600