סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מרכז שפירא


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מרכז שפירא ארצי מרכז שפירא ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18936 2,959,794 42.4%33%
בגיל עבודה 1,089 4,755,719 49.3%53%
קשישים183 1,252,083 8.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
מרכז שפירא ארצי מרכז שפירא ארצי
סה''כ תושבים 2,333 9,290,180 100%100%
כללית 1,425 4,784,755 61.1%51.5%
לאומית128 725,698 5.5%7.8%
מכבי581 2,504,120 24.9%27%
מאוחדת199 1,275,607 8.5%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
מרכז שפירא ארצי מרכז שפירא ארצי
סה''כ מבוטחים 1,419 6,895,027 100%100%
שכירים 1,048 4,000,606 73.9%58%
מזה:שכירים ועצמאים24 50,095 1.7%0.7%
עצמאים42 292,851 3%4.2%
אחר329 2,601,570 23.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

מרכז שפירא ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 12,414 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,529 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 34.8 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מרכז שפירא ארצי מרכז שפירא ארצי
אזרח ותיק ושאירים166 1,087,945 7.5%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק162 996,315 7.4%11.1%01/01/2021
שאירים *** 91,630 0.1%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,600 0.1%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 87,845 0.2%1%01/01/2021
סיעוד 24 256,081 1.1%2.9%01/11/2020
מזונות 0 14,351 0%0.2%01/01/2021
אבטלה116 732,659 5.3%8.2%01/02/2021
נכות כללית51 273,638 2.3%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים15 67,319 0.7%0.8%01/01/2021
ילד נכה10 80,017 0.5%0.9%01/01/2021
ניידות *** 46,848 0.4%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים271 1,233,719 12.3%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים111 215,625 5%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים855 3,011,077 38.9%33.6%01/02/2021
דמי לידה *** 10,811 0.2%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,081 0.2%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה *** 5,218 0%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
מרכז שפירא : 2,200
ארצי : 8,967,600