סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מרכז שפירא


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מרכז שפירא ארצי מרכז שפירא ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18936 2,959,794 42.4%33%
בגיל עבודה 1,089 4,755,719 49.3%53%
קשישים183 1,252,083 8.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
מרכז שפירא ארצי מרכז שפירא ארצי
סה''כ תושבים 2,323 9,250,651 100%100%
כללית 1,424 4,770,121 61.3%51.6%
לאומית130 727,868 5.6%7.9%
מכבי586 2,480,471 25.2%26.8%
מאוחדת183 1,272,191 7.9%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
מרכז שפירא ארצי מרכז שפירא ארצי
סה''כ מבוטחים 1,419 6,895,027 100%100%
שכירים 1,048 4,000,606 73.9%58%
מזה:שכירים ועצמאים24 50,095 1.7%0.7%
עצמאים42 292,851 3%4.2%
אחר329 2,601,570 23.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

מרכז שפירא ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 12,414 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,529 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 34.8 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מרכז שפירא ארצי מרכז שפירא ארצי
אזרח ותיק ושאירים161 1,080,923 7.3%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק157 989,437 7.1%11%01/10/2020
שאירים *** 91,486 0.2%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 196,426 0.1%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 85,103 0.2%0.9%01/10/2020
סיעוד 21 245,860 1%2.7%01/08/2020
מזונות 0 14,504 0%0.2%01/10/2020
אבטלה109 685,498 5%7.6%01/10/2020
נכות כללית50 269,931 2.3%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים15 69,580 0.7%0.8%01/10/2020
ילד נכה *** 77,740 0.4%0.9%01/10/2020
ניידות *** 46,486 0.4%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים273 1,230,707 12.4%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים115 214,546 5.2%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים866 3,001,617 39.4%33.5%01/11/2020
דמי לידה *** 11,301 0.2%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 65,100 0.2%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה *** 5,534 0%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
מרכז שפירא : 2,200
ארצי : 8,967,600