סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור להבים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
להבים ארצי להבים ארצי
סה''כ אוכלוסייה6,4008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,762 2,959,794 27.7%33%
בגיל עבודה 3,595 4,755,719 56.6%53%
קשישים995 1,252,083 15.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
להבים ארצי להבים ארצי
סה''כ תושבים 6,44 9,113,19 100%100%
כללית 4,43 4,702,19 68.8%51.6%
לאומית19 711,45 3.1%7.8%
מכבי 1,68 2,446,04 26.1%26.8%
מאוחדת13 1,253,50 2.1%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
להבים ארצי להבים ארצי
סה''כ מבוטחים 4,568 6,092,887 100%100%
שכירים 2,796 3,431,909 61.2%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים121 91,630 2.6%1.5%
עצמאים397 491,107 8.7%8.1%
אחר 1,496 2,261,501 32.7%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

להבים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 20,913 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 16,339 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 18.6 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 9.2 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 8.1 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
להבים ארצי להבים ארצי
אזרח ותיק ושאירים932 1,091,166 14.6%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק897 999,710 14%11.1%01/03/2021
שאירים 35 91,456 0.6%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה12 194,828 0.2%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 14 85,308 0.2%1%01/03/2021
סיעוד 83 263,259 1.3%2.9%01/01/2021
מזונות 0 14,224 0%0.2%01/03/2021
אבטלה311 551,811 4.9%6.2%01/03/2021
נכות כללית99 275,707 1.5%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים21 71,087 0.3%0.8%01/03/2021
ילד נכה40 81,027 0.6%0.9%01/03/2021
ניידות20 46,937 0.3%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים662 1,234,897 10.3%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים42 215,974 0.7%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,342 3,015,417 21%33.6%01/04/2021
דמי לידה *** 9,756 0%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים37 67,061 0.6%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
להבים : 6,400
ארצי : 8,967,600