סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גן נר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18784 2,959,794 29%33%
בגיל עבודה 1,708 4,755,719 63.1%53%
קשישים214 1,252,083 7.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ תושבים 2,835 9,290,180 100%100%
כללית 2,438 4,784,755 86%51.5%
לאומית43 725,698 1.5%7.8%
מכבי318 2,504,120 11.2%27%
מאוחדת36 1,275,607 1.3%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
גן נר ארצי גן נר ארצי
סה''כ מבוטחים 2,107 6,895,027 100%100%
שכירים 1,518 4,000,606 72%58%
מזה:שכירים ועצמאים39 50,095 1.9%0.7%
עצמאים122 292,851 5.8%4.2%
אחר467 2,601,570 22.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

גן נר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,926 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 13,878 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 26.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.3 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גן נר ארצי גן נר ארצי
אזרח ותיק ושאירים199 1,087,945 7.4%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק183 996,315 6.8%11.1%01/01/2021
שאירים 16 91,630 0.6%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,600 0.2%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 11 87,845 0.4%1%01/01/2021
סיעוד 20 256,081 0.7%2.9%01/11/2020
מזונות 0 14,351 0%0.2%01/01/2021
אבטלה285 732,659 10.6%8.2%01/02/2021
נכות כללית70 273,638 2.6%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים19 67,319 0.7%0.8%01/01/2021
ילד נכה12 80,017 0.4%0.9%01/01/2021
ניידות17 46,848 0.6%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים324 1,233,719 12%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים17 215,625 0.6%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים625 3,011,077 23.1%33.6%01/02/2021
דמי לידה *** 10,811 0.1%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים16 66,081 0.6%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה *** 5,218 0.1%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
גן נר : 2,700
ארצי : 8,967,600