סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור נופית


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
נופית ארצי נופית ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18782 2,959,794 29.3%33%
בגיל עבודה 1,531 4,755,719 57.3%53%
קשישים360 1,252,083 13.5%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
נופית ארצי נופית ארצי
סה''כ תושבים 2,665 9,277,881 100%100%
כללית 1,388 4,782,589 52.1%51.5%
לאומית24 726,627 0.9%7.8%
מכבי 1,200 2,494,036 45%26.9%
מאוחדת53 1,274,629 2%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
נופית ארצי נופית ארצי
סה''כ מבוטחים 2,029 6,895,027 100%100%
שכירים 1,387 4,000,606 68.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים44 50,095 2.2%0.7%
עצמאים100 292,851 4.9%4.2%
אחר542 2,601,570 26.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

נופית ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 19,113 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 17,573 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 24.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע112
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע7 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
נופית ארצי נופית ארצי
אזרח ותיק ושאירים287 1,085,136 10.6%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק278 993,687 10.3%11.1%01/12/2020
שאירים *** 91,449 0.3%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,745 0.2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 86,339 0.3%1%01/12/2020
סיעוד 10 252,581 0.4%2.8%01/10/2020
מזונות 0 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה127 588,842 4.7%6.6%01/11/2020
נכות כללית41 271,869 1.5%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים *** 70,229 0.3%0.8%01/11/2020
ילד נכה15 79,109 0.6%0.9%01/11/2020
ניידות13 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים325 1,232,607 12%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים16 215,211 0.6%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים648 3,007,016 24%33.5%01/01/2021
דמי לידה 0 10,895 0%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
נופית : 2,700
ארצי : 8,967,600