סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור שגב-שלום


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
שגב-שלום ארצי שגב-שלום ארצי
סה''כ אוכלוסייה10,4008,967,600100%100%
ילדים עד 18 5,431 2,959,794 52.4%33%
בגיל עבודה 4,656 4,755,719 44.9%53%
קשישים272 1,252,083 2.6%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
שגב-שלום ארצי שגב-שלום ארצי
סה''כ תושבים 11,35 9,113,19 100%100%
כללית 8,54 4,702,19 75.2%51.6%
לאומית3 711,45 0.3%7.8%
מכבי7 2,446,04 0.6%26.8%
מאוחדת 2,70 1,253,50 23.8%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
שגב-שלום ארצי שגב-שלום ארצי
סה''כ מבוטחים 5,286 6,092,887 100%100%
שכירים 2,471 3,431,909 46.7%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים12 91,630 0.2%1.5%
עצמאים121 491,107 2.3%8.1%
אחר 2,706 2,261,501 51.2%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

שגב-שלום ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,334 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,044 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 36.8 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.1 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שגב-שלום ארצי שגב-שלום ארצי
אזרח ותיק ושאירים279 1,091,166 2.7%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק165 999,710 1.6%11.1%01/03/2021
שאירים 114 91,456 1.1%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה142 194,828 1.4%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 333 85,308 3.2%1%01/03/2021
סיעוד 58 263,259 0.6%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה322 551,811 3.1%6.2%01/03/2021
נכות כללית248 275,707 2.4%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים71 71,087 0.7%0.8%01/03/2021
ילד נכה114 81,027 1.1%0.9%01/03/2021
ניידות32 46,937 0.3%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,401 1,234,897 13.5%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים652 215,974 6.3%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 4,976 3,015,417 47.8%33.6%01/04/2021
דמי לידה 14 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 67,061 0%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
שגב-שלום : 10,400
ארצי : 8,967,600