סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור חורה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
חורה ארצי חורה ארצי
סה''כ אוכלוסייה21,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18 12,082 2,959,794 56%33%
בגיל עבודה 8,938 4,755,719 41.5%53%
קשישים539 1,252,083 2.5%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
חורה ארצי חורה ארצי
סה''כ תושבים 18,457 9,277,881 100%100%
כללית 15,671 4,782,589 84.9%51.5%
לאומית 2,294 726,627 12.4%7.8%
מכבי53 2,494,036 0.3%26.9%
מאוחדת439 1,274,629 2.4%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
חורה ארצי חורה ארצי
סה''כ מבוטחים 8,194 6,895,027 100%100%
שכירים 4,442 4,000,606 54.2%58%
מזה:שכירים ועצמאים38 50,095 0.5%0.7%
עצמאים196 292,851 2.4%4.2%
אחר 3,556 2,601,570 43.4%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

חורה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,761 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,365 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 42.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חורה ארצי חורה ארצי
אזרח ותיק ושאירים428 1,085,136 2%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק281 993,687 1.3%11.1%01/12/2020
שאירים 147 91,449 0.7%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה236 195,745 1.1%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 486 86,339 2.3%1%01/12/2020
סיעוד 96 252,581 0.4%2.8%01/10/2020
מזונות 17 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה517 588,842 2.4%6.6%01/11/2020
נכות כללית421 271,869 1.9%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים122 70,229 0.6%0.8%01/11/2020
ילד נכה213 79,109 1%0.9%01/11/2020
ניידות60 46,674 0.3%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,275 1,232,607 10.5%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,362 215,211 6.3%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 9,455 3,007,016 43.8%33.5%01/01/2021
דמי לידה 18 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים25 66,435 0.1%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
חורה : 21,600
ארצי : 8,967,600