סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור שוהם


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
שוהם ארצי שוהם ארצי
סה''כ אוכלוסייה21,0008,967,600100%100%
ילדים עד 18 6,228 2,959,794 29.7%33%
בגיל עבודה 13,014 4,755,719 62%53%
קשישים 1,748 1,252,083 8.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
שוהם ארצי שוהם ארצי
סה''כ תושבים 21,225 9,277,881 100%100%
כללית 8,592 4,782,589 40.5%51.5%
לאומית235 726,627 1.1%7.8%
מכבי 10,886 2,494,036 51.3%26.9%
מאוחדת 1,512 1,274,629 7.1%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
שוהם ארצי שוהם ארצי
סה''כ מבוטחים 15,690 6,895,027 100%100%
שכירים 11,367 4,000,606 72.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים171 50,095 1.1%0.7%
עצמאים858 292,851 5.5%4.2%
אחר 3,465 2,601,570 22.1%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

שוהם ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 17,111 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 15,722 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 25.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 7.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 7.1 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שוהם ארצי שוהם ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,497 1,085,136 7.1%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק 1,397 993,687 6.7%11.1%01/12/2020
שאירים 100 91,449 0.4%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה37 195,745 0.2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 48 86,339 0.2%1%01/12/2020
סיעוד 159 252,581 0.8%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה 1,390 588,842 6.6%6.6%01/11/2020
נכות כללית255 271,869 1.2%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים76 70,229 0.4%0.8%01/11/2020
ילד נכה105 79,109 0.5%0.9%01/11/2020
ניידות50 46,674 0.2%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,074 1,232,607 9.9%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים151 215,211 0.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 4,130 3,007,016 19.7%33.5%01/01/2021
דמי לידה 15 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים56 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
שוהם : 21,000
ארצי : 8,967,600