סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור לפיד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18674 2,959,794 27.4%33%
בגיל עבודה 1,649 4,755,719 67%53%
קשישים141 1,252,083 5.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2020

מספר תושביםהתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ תושבים 2,280 9,216,317 100%100%
כללית843 4,752,163 37%51.6%
לאומית64 731,607 2.8%7.9%
מכבי 1,004 2,464,579 44%26.7%
מאוחדת369 1,267,968 16.2%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ מבוטחים 1,800 6,895,027 100%100%
שכירים 1,285 4,000,606 71.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים42 50,095 2.3%0.7%
עצמאים125 292,851 6.9%4.2%
אחר390 2,601,570 21.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

לפיד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 16,505 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 16,416 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 27.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 6.5 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
לפיד ארצי לפיד ארצי
אזרח ותיק ושאירים104 1,072,625 4.2%12%01/07/2020
אזרח ותיק98 980,194 3.9%10.9%01/07/2020
שאירים *** 92,431 0.3%1.1%01/07/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 197,305 0.2%2.2%01/07/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 81,123 0.1%0.9%01/06/2020
סיעוד *** 232,700 0.4%2.6%01/04/2020
מזונות 0 14,531 0%0.2%01/07/2020
אבטלה157 521,574 6.3%5.8%01/06/2020
נכות כללית30 264,516 1.2%2.9%01/07/2020
שירותים מיוחדים לנכים *** 68,300 0.3%0.8%01/07/2020
ילד נכה *** 76,691 0.4%0.9%01/07/2020
ניידות *** 45,598 0.2%0.5%01/07/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים244 1,223,398 9.8%13.6%01/07/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים16 213,765 0.6%2.4%01/07/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים452 2,985,985 18.1%33.3%01/07/2020
דמי לידה *** 10,902 0.1%0.1%01/07/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 71,202 0.2%0.8%01/06/2020
דמי פגיעה *** 5,739 0%0.1%01/06/2020

מספר תושבים *
לפיד : 2,500
ארצי : 8,967,600