סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור לפיד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18674 2,959,794 27.4%33%
בגיל עבודה 1,649 4,755,719 67%53%
קשישים141 1,252,083 5.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ תושבים 2,266 9,277,881 100%100%
כללית845 4,782,589 37.3%51.5%
לאומית61 726,627 2.7%7.8%
מכבי996 2,494,036 44%26.9%
מאוחדת364 1,274,629 16.1%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
לפיד ארצי לפיד ארצי
סה''כ מבוטחים 1,800 6,895,027 100%100%
שכירים 1,285 4,000,606 71.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים42 50,095 2.3%0.7%
עצמאים125 292,851 6.9%4.2%
אחר390 2,601,570 21.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

לפיד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 16,505 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 16,416 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 27.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 6.5 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
לפיד ארצי לפיד ארצי
אזרח ותיק ושאירים109 1,085,136 4.4%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק103 993,687 4.1%11.1%01/12/2020
שאירים *** 91,449 0.3%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,745 0.2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 86,339 0%1%01/12/2020
סיעוד 11 252,581 0.4%2.8%01/10/2020
מזונות 0 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה192 588,842 7.7%6.6%01/11/2020
נכות כללית41 271,869 1.6%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים13 70,229 0.5%0.8%01/11/2020
ילד נכה *** 79,109 0.3%0.9%01/11/2020
ניידות *** 46,674 0.2%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים230 1,232,607 9.2%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים16 215,211 0.6%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים429 3,007,016 17.2%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,435 0.2%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
לפיד : 2,500
ארצי : 8,967,600