סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אחוזת ברק


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אחוזת ברק ארצי אחוזת ברק ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,3008,967,600100%100%
ילדים עד 18803 2,959,794 35.6%33%
בגיל עבודה 1,281 4,755,719 56.8%53%
קשישים169 1,252,083 7.5%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
אחוזת ברק ארצי אחוזת ברק ארצי
סה''כ תושבים 2,610 9,277,881 100%100%
כללית 2,133 4,782,589 81.7%51.5%
לאומית52 726,627 2%7.8%
מכבי389 2,494,036 14.9%26.9%
מאוחדת36 1,274,629 1.4%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
אחוזת ברק ארצי אחוזת ברק ארצי
סה''כ מבוטחים 1,706 6,895,027 100%100%
שכירים 1,284 4,000,606 75.3%58%
מזה:שכירים ועצמאים32 50,095 1.9%0.7%
עצמאים70 292,851 4.1%4.2%
אחר352 2,601,570 20.6%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

אחוזת ברק ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 13,597 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,492 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום24 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.9 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע0 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אחוזת ברק ארצי אחוזת ברק ארצי
אזרח ותיק ושאירים163 1,085,136 7.1%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק157 993,687 6.8%11.1%01/12/2020
שאירים *** 91,449 0.3%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,745 0.2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 86,339 0.1%1%01/12/2020
סיעוד 21 252,581 0.9%2.8%01/10/2020
מזונות 0 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה138 588,842 6%6.6%01/11/2020
נכות כללית46 271,869 2%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים13 70,229 0.6%0.8%01/11/2020
ילד נכה24 79,109 1%0.9%01/11/2020
ניידות *** 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים216 1,232,607 9.4%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים17 215,211 0.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים474 3,007,016 20.6%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
אחוזת ברק : 2,300
ארצי : 8,967,600