סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור נוף איילון


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
נוף איילון ארצי נוף איילון ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18706 2,959,794 32%33%
בגיל עבודה 1,373 4,755,719 62.3%53%
קשישים123 1,252,083 5.6%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
נוף איילון ארצי נוף איילון ארצי
סה''כ תושבים 2,368 9,277,881 100%100%
כללית912 4,782,589 38.5%51.5%
לאומית108 726,627 4.6%7.8%
מכבי 1,036 2,494,036 43.8%26.9%
מאוחדת312 1,274,629 13.2%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
נוף איילון ארצי נוף איילון ארצי
סה''כ מבוטחים 1,684 6,895,027 100%100%
שכירים 1,222 4,000,606 72.6%58%
מזה:שכירים ועצמאים30 50,095 1.8%0.7%
עצמאים55 292,851 3.3%4.2%
אחר407 2,601,570 24.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

נוף איילון ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 14,328 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 12,664 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום39 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 5.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 5.5 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
נוף איילון ארצי נוף איילון ארצי
אזרח ותיק ושאירים87 1,085,136 4%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק82 993,687 3.7%11.1%01/12/2020
שאירים *** 91,449 0.3%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,745 0%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 86,339 0.1%1%01/12/2020
סיעוד *** 252,581 0.3%2.8%01/10/2020
מזונות 0 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה103 588,842 4.7%6.6%01/11/2020
נכות כללית34 271,869 1.5%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים11 70,229 0.5%0.8%01/11/2020
ילד נכה15 79,109 0.7%0.9%01/11/2020
ניידות *** 46,674 0.1%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים186 1,232,607 8.5%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים60 215,211 2.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים567 3,007,016 25.8%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,435 0%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 0 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
נוף איילון : 2,200
ארצי : 8,967,600