סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור שמשית


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
שמשית ארצי שמשית ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18862 2,959,794 33.8%33%
בגיל עבודה 1,613 4,755,719 63.3%53%
קשישים73 1,252,083 2.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2020

מספר תושביםהתפלגות
שמשית ארצי שמשית ארצי
סה''כ תושבים 2,571 9,216,317 100%100%
כללית 1,781 4,752,163 69.3%51.6%
לאומית *** 731,607 0.2%7.9%
מכבי765 2,464,579 29.8%26.7%
מאוחדת20 1,267,968 0.8%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
שמשית ארצי שמשית ארצי
סה''כ מבוטחים 1,820 6,895,027 100%100%
שכירים 1,313 4,000,606 72.1%58%
מזה:שכירים ועצמאים41 50,095 2.3%0.7%
עצמאים99 292,851 5.4%4.2%
אחר408 2,601,570 22.4%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

שמשית ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 18,587 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 18,685 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 27.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 10.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 7.1 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שמשית ארצי שמשית ארצי
אזרח ותיק ושאירים65 1,072,625 2.6%12%01/07/2020
אזרח ותיק58 980,194 2.3%10.9%01/07/2020
שאירים *** 92,431 0.3%1.1%01/07/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 197,305 0.1%2.2%01/07/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 0 81,123 0%0.9%01/06/2020
סיעוד *** 232,700 0%2.6%01/04/2020
מזונות 0 14,531 0%0.2%01/07/2020
אבטלה130 521,574 5.2%5.8%01/06/2020
נכות כללית35 264,516 1.4%2.9%01/07/2020
שירותים מיוחדים לנכים10 68,300 0.4%0.8%01/07/2020
ילד נכה10 76,691 0.4%0.9%01/07/2020
ניידות *** 45,598 0.1%0.5%01/07/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים332 1,223,398 13.3%13.6%01/07/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים14 213,765 0.6%2.4%01/07/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים608 2,985,985 24.3%33.3%01/07/2020
דמי לידה 0 10,902 0%0.1%01/07/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 71,202 0.2%0.8%01/06/2020
דמי פגיעה 0 5,739 0%0.1%01/06/2020

מספר תושבים *
שמשית : 2,500
ארצי : 8,967,600