סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור קצר א-סר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
קצר א-סר ארצי קצר א-סר ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,3008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,129 2,959,794 49%33%
בגיל עבודה 1,099 4,755,719 47.7%53%
קשישים74 1,252,083 3.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
קצר א-סר ארצי קצר א-סר ארצי
סה''כ תושבים 2,540 9,250,651 100%100%
כללית 2,412 4,770,121 95%51.6%
לאומית73 727,868 2.9%7.9%
מכבי43 2,480,471 1.7%26.8%
מאוחדת12 1,272,191 0.5%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
קצר א-סר ארצי קצר א-סר ארצי
סה''כ מבוטחים 1,246 6,895,027 100%100%
שכירים674 4,000,606 54.1%58%
מזה:שכירים ועצמאים *** 50,095 0.6%0.7%
עצמאים17 292,851 1.4%4.2%
אחר555 2,601,570 44.5%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

קצר א-סר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,109 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 4,959 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 43.9 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע0 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
קצר א-סר ארצי קצר א-סר ארצי
אזרח ותיק ושאירים64 1,080,923 2.8%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק44 989,437 1.9%11%01/10/2020
שאירים 20 91,486 0.9%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה28 196,426 1.2%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 83 85,103 3.6%0.9%01/10/2020
סיעוד 15 245,860 0.7%2.7%01/08/2020
מזונות 0 14,504 0%0.2%01/10/2020
אבטלה94 685,498 4.1%7.6%01/10/2020
נכות כללית16 269,931 0.7%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים *** 69,580 0.1%0.8%01/10/2020
ילד נכה20 77,740 0.9%0.9%01/10/2020
ניידות *** 46,486 0.1%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים75 1,230,707 3.3%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים47 214,546 2%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים298 3,001,617 13%33.5%01/11/2020
דמי לידה *** 11,301 0.1%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים0 65,100 0%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה 0 5,534 0%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
קצר א-סר : 2,300
ארצי : 8,967,600