סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אבו תלול


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אבו תלול ארצי אבו תלול ארצי
סה''כ אוכלוסייה1,8008,967,600100%100%
ילדים עד 18988 2,959,794 54.3%33%
בגיל עבודה784 4,755,719 43.1%53%
קשישים48 1,252,083 2.6%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
אבו תלול ארצי אבו תלול ארצי
סה''כ תושבים 2,150 9,290,180 100%100%
כללית 1,430 4,784,755 66.5%51.5%
לאומית52 725,698 2.4%7.8%
מכבי *** 2,504,120 0%27%
מאוחדת668 1,275,607 31.1%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
אבו תלול ארצי אבו תלול ארצי
סה''כ מבוטחים942 6,895,027 100%100%
שכירים488 4,000,606 51.8%58%
מזה:שכירים ועצמאים *** 50,095 0.7%0.7%
עצמאים13 292,851 1.4%4.2%
אחר441 2,601,570 46.8%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

אבו תלול ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,361 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 4,912 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 46.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע02
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע0 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אבו תלול ארצי אבו תלול ארצי
אזרח ותיק ושאירים48 1,087,945 2.7%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק31 996,315 1.7%11.1%01/01/2021
שאירים 17 91,630 1%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה24 195,600 1.3%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 119 87,845 6.6%1%01/01/2021
סיעוד *** 256,081 0.3%2.9%01/11/2020
מזונות 0 14,351 0%0.2%01/01/2021
אבטלה82 732,659 4.6%8.2%01/02/2021
נכות כללית *** 273,638 0.1%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים0 67,319 0%0.8%01/01/2021
ילד נכה12 80,017 0.7%0.9%01/01/2021
ניידות *** 46,848 0.1%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים0 1,233,719 0%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים0 215,625 0%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים0 3,011,077 0%33.6%01/02/2021
דמי לידה *** 10,811 0.2%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים0 66,081 0%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה 0 5,218 0%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
אבו תלול : 1,800
ארצי : 8,967,600