סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אבו תלול


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אבו תלול ארצי אבו תלול ארצי
סה''כ אוכלוסייה1,8008,967,600100%100%
ילדים עד 18988 2,959,794 54.3%33%
בגיל עבודה784 4,755,719 43.1%53%
קשישים48 1,252,083 2.6%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
אבו תלול ארצי אבו תלול ארצי
סה''כ תושבים 2,112 9,250,651 100%100%
כללית 1,403 4,770,121 66.4%51.6%
לאומית54 727,868 2.6%7.9%
מכבי *** 2,480,471 0%26.8%
מאוחדת655 1,272,191 31%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
אבו תלול ארצי אבו תלול ארצי
סה''כ מבוטחים942 6,895,027 100%100%
שכירים488 4,000,606 51.8%58%
מזה:שכירים ועצמאים *** 50,095 0.7%0.7%
עצמאים13 292,851 1.4%4.2%
אחר441 2,601,570 46.8%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

אבו תלול ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,361 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 4,912 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 46.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע02
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע0 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אבו תלול ארצי אבו תלול ארצי
אזרח ותיק ושאירים48 1,080,923 2.7%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק31 989,437 1.7%11%01/10/2020
שאירים 17 91,486 1%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה25 196,426 1.4%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 118 85,103 6.6%0.9%01/10/2020
סיעוד *** 245,860 0.3%2.7%01/08/2020
מזונות 0 14,504 0%0.2%01/10/2020
אבטלה78 685,498 4.3%7.6%01/10/2020
נכות כללית *** 269,931 0.1%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים0 69,580 0%0.8%01/10/2020
ילד נכה13 77,740 0.7%0.9%01/10/2020
ניידות *** 46,486 0.1%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים0 1,230,707 0%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים0 214,546 0%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים0 3,001,617 0%33.5%01/11/2020
דמי לידה *** 11,301 0.2%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים0 65,100 0%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה 0 5,534 0%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
אבו תלול : 1,800
ארצי : 8,967,600