סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גבעת ברנר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
גבעת ברנר ארצי גבעת ברנר ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18864 2,959,794 32%33%
בגיל עבודה 1,390 4,755,719 51.4%53%
קשישים451 1,252,083 16.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
גבעת ברנר ארצי גבעת ברנר ארצי
סה''כ תושבים 2,405 9,277,881 100%100%
כללית 1,729 4,782,589 71.9%51.5%
לאומית23 726,627 1%7.8%
מכבי465 2,494,036 19.3%26.9%
מאוחדת188 1,274,629 7.8%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
גבעת ברנר ארצי גבעת ברנר ארצי
סה''כ מבוטחים 2,047 6,895,027 100%100%
שכירים 1,192 4,000,606 58.2%58%
מזה:שכירים ועצמאים32 50,095 1.6%0.7%
עצמאים82 292,851 4%4.2%
אחר773 2,601,570 37.8%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

גבעת ברנר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 14,158 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,623 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 27.8 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.9 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גבעת ברנר ארצי גבעת ברנר ארצי
אזרח ותיק ושאירים346 1,085,136 12.8%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק332 993,687 12.3%11.1%01/12/2020
שאירים 14 91,449 0.5%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,745 0%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 86,339 0.2%1%01/12/2020
סיעוד 62 252,581 2.3%2.8%01/10/2020
מזונות 0 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה132 588,842 4.9%6.6%01/11/2020
נכות כללית45 271,869 1.7%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים10 70,229 0.4%0.8%01/11/2020
ילד נכה13 79,109 0.5%0.9%01/11/2020
ניידות *** 46,674 0.2%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים264 1,232,607 9.8%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים20 215,211 0.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים590 3,007,016 21.9%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,435 0.2%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
גבעת ברנר : 2,700
ארצי : 8,967,600