סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אבן יהודה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אבן יהודה ארצי אבן יהודה ארצי
סה''כ אוכלוסייה13,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 4,441 2,959,794 32.4%33%
בגיל עבודה 7,103 4,755,719 51.8%53%
קשישים 2,157 1,252,083 15.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
אבן יהודה ארצי אבן יהודה ארצי
סה''כ תושבים 13,970 9,250,651 100%100%
כללית 5,916 4,770,121 42.3%51.6%
לאומית413 727,868 3%7.9%
מכבי 5,502 2,480,471 39.4%26.8%
מאוחדת 2,139 1,272,191 15.3%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
אבן יהודה ארצי אבן יהודה ארצי
סה''כ מבוטחים 10,016 6,895,027 100%100%
שכירים 6,366 4,000,606 63.6%58%
מזה:שכירים ועצמאים153 50,095 1.5%0.7%
עצמאים728 292,851 7.3%4.2%
אחר 2,922 2,601,570 29.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

אבן יהודה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 15,952 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 13,075 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 26.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 7.9 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אבן יהודה ארצי אבן יהודה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,817 1,080,923 13.3%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק 1,724 989,437 12.6%11%01/10/2020
שאירים 93 91,486 0.7%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה56 196,426 0.4%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 25 85,103 0.2%0.9%01/10/2020
סיעוד 272 245,860 2%2.7%01/08/2020
מזונות *** 14,504 0%0.2%01/10/2020
אבטלה945 685,498 6.9%7.6%01/10/2020
נכות כללית228 269,931 1.7%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים57 69,580 0.4%0.8%01/10/2020
ילד נכה85 77,740 0.6%0.9%01/10/2020
ניידות65 46,486 0.5%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,604 1,230,707 11.7%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים124 214,546 0.9%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,480 3,001,617 25.4%33.5%01/11/2020
דמי לידה 13 11,301 0.1%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים49 65,100 0.4%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה *** 5,534 0%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
אבן יהודה : 13,700
ארצי : 8,967,600