סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גדרה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
גדרה ארצי גדרה ארצי
סה''כ אוכלוסייה29,4959,665,166100%100%
ילדים עד 18 9,977 3,152,968 33.8%32.6%
*בגיל עבודה 15,913 5,074,186 54%52.5%
**אזרחים ותיקים 3,605 1,438,012 12.2%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
גדרה ארצי גדרה ארצי
סה''כ תושבים 29,671 9,754,055 100%100%
כללית 17,179 4,963,436 57.9%50.9%
לאומית337 736,779 1.1%7.6%
מכבי 8,038 2,699,525 27.1%27.7%
מאוחדת 4,117 1,354,315 13.9%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
גדרה ארצי גדרה ארצי
סה''כ מבוטחים 19,518 6,512,198 100%100%
שכירים 11,292 3,394,826 57.9%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 1,241 333,353 6.4%5.1%
עצמאים 3,142 928,205 16.1%14.3%
אחר 6,325 2,522,520 32.4%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

גדרה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 15,069 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,753 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 19.5 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 4.2 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גדרה ארצי גדרה ארצי
אבטלה456 174,348 1.5%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 2,864 1,092,198 9.7%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 3,027 1,180,167 10.3%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה414 206,824 1.4%2.1%01/01/2024
דמי לידה 36 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 18 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 86 64,655 0.3%0.7%01/12/2023
ילד נכה377 132,999 1.3%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 7,417 3,125,121 25.1%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים441 226,221 1.5%2.3%01/01/2024
ניידות64 51,289 0.2%0.5%01/01/2024
נכות כללית611 324,450 2.1%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים80 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,239 1,276,437 11%13.2%01/01/2024
סיעוד 934 340,921 3.2%3.5%01/10/2023
שאירים 163 87,969 0.6%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים186 85,009 0.6%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
גדרה : 29,495
ארצי : 9,665,166