סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גדרה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
גדרה ארצי גדרה ארצי
סה''כ אוכלוסייה28,1008,967,600100%100%
ילדים עד 18 10,102 2,959,794 36%33%
בגיל עבודה 14,526 4,755,719 51.7%53%
קשישים 3,466 1,252,083 12.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
גדרה ארצי גדרה ארצי
סה''כ תושבים 25,59 9,113,19 100%100%
כללית 15,01 4,702,19 58.7%51.6%
לאומית26 711,45 1%7.8%
מכבי 6,63 2,446,04 25.9%26.8%
מאוחדת 3,67 1,253,50 14.4%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
גדרה ארצי גדרה ארצי
סה''כ מבוטחים 16,174 6,092,887 100%100%
שכירים 10,243 3,431,909 63.3%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים255 91,630 1.6%1.5%
עצמאים 1,402 491,107 8.7%8.1%
אחר 4,784 2,261,501 29.6%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

גדרה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 14,149 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,758 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 20.2 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.2 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גדרה ארצי גדרה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 2,719 1,091,166 9.7%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 2,550 999,710 9.1%11.1%01/03/2021
שאירים 169 91,456 0.6%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה380 194,828 1.4%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 92 85,308 0.3%1%01/03/2021
סיעוד 747 263,259 2.7%2.9%01/01/2021
מזונות 11 14,224 0%0.2%01/03/2021
אבטלה 1,310 551,811 4.7%6.2%01/03/2021
נכות כללית493 275,707 1.8%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים152 71,087 0.5%0.8%01/03/2021
ילד נכה218 81,027 0.8%0.9%01/03/2021
ניידות70 46,937 0.2%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,416 1,234,897 12.2%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים466 215,974 1.7%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 8,007 3,015,417 28.5%33.6%01/04/2021
דמי לידה 24 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים85 67,061 0.3%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 20 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
גדרה : 28,100
ארצי : 8,967,600