סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ערד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
ערד ארצי ערד ארצי
סה''כ אוכלוסייה26,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18 8,483 2,959,794 32.1%33%
בגיל עבודה 13,273 4,755,719 50.2%53%
קשישים 4,696 1,252,083 17.8%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
ערד ארצי ערד ארצי
סה''כ תושבים 27,40 9,113,19 100%100%
כללית 8,81 4,702,19 32.2%51.6%
לאומית 2,58 711,45 9.4%7.8%
מכבי 15,82 2,446,04 57.8%26.8%
מאוחדת17 1,253,50 0.6%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
ערד ארצי ערד ארצי
סה''כ מבוטחים 21,483 6,092,887 100%100%
שכירים 11,207 3,431,909 52.2%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים229 91,630 1.1%1.5%
עצמאים 1,233 491,107 5.7%8.1%
אחר 9,272 2,261,501 43.2%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

ערד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,528 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,357 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 30.7 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ערד ארצי ערד ארצי
אזרח ותיק ושאירים 4,173 1,091,166 15.7%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 3,965 999,710 15%11.1%01/03/2021
שאירים 208 91,456 0.7%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 1,668 194,828 6.3%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 327 85,308 1.2%1%01/03/2021
סיעוד 1,110 263,259 4.2%2.9%01/01/2021
מזונות 20 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה 2,001 551,811 7.6%6.2%01/03/2021
נכות כללית 1,361 275,707 5.1%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים309 71,087 1.2%0.8%01/03/2021
ילד נכה365 81,027 1.4%0.9%01/03/2021
ניידות119 46,937 0.4%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 4,572 1,234,897 17.3%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,278 215,974 4.8%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 12,754 3,015,417 48.1%33.6%01/04/2021
דמי לידה 37 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים139 67,061 0.5%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 17 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
ערד : 26,500
ארצי : 8,967,600