סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ערד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
ערד ארצי ערד ארצי
סה''כ אוכלוסייה26,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18 8,483 2,959,794 32.1%33%
בגיל עבודה 13,273 4,755,719 50.2%53%
קשישים 4,696 1,252,083 17.8%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
ערד ארצי ערד ארצי
סה''כ תושבים 27,929 9,290,180 100%100%
כללית 8,823 4,784,755 31.6%51.5%
לאומית 2,709 725,698 9.7%7.8%
מכבי 16,209 2,504,120 58%27%
מאוחדת188 1,275,607 0.7%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
ערד ארצי ערד ארצי
סה''כ מבוטחים 22,969 6,895,027 100%100%
שכירים 11,694 4,000,606 50.9%58%
מזה:שכירים ועצמאים176 50,095 0.8%0.7%
עצמאים628 292,851 2.7%4.2%
אחר 10,647 2,601,570 46.4%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

ערד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,722 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,010 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.6 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע1 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ערד ארצי ערד ארצי
אזרח ותיק ושאירים 4,171 1,087,945 15.7%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק 3,959 996,315 14.9%11.1%01/01/2021
שאירים 212 91,630 0.8%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 1,671 195,600 6.3%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 352 87,845 1.3%1%01/01/2021
סיעוד 1,098 256,081 4.1%2.9%01/11/2020
מזונות 20 14,351 0.1%0.2%01/01/2021
אבטלה 2,951 732,659 11.1%8.2%01/02/2021
נכות כללית 1,361 273,638 5.1%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים289 67,319 1.1%0.8%01/01/2021
ילד נכה358 80,017 1.4%0.9%01/01/2021
ניידות119 46,848 0.4%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 4,576 1,233,719 17.3%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,274 215,625 4.8%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 12,749 3,011,077 48.1%33.6%01/02/2021
דמי לידה 48 10,811 0.2%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים139 66,081 0.5%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה 18 5,218 0.1%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
ערד : 26,500
ארצי : 8,967,600