סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ראש פינה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
ראש פינה ארצי ראש פינה ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,1008,967,600100%100%
ילדים עד 18875 2,959,794 28%33%
בגיל עבודה 1,687 4,755,719 54.1%53%
קשישים557 1,252,083 17.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
ראש פינה ארצי ראש פינה ארצי
סה''כ תושבים 3,243 9,250,651 100%100%
כללית 2,322 4,770,121 71.6%51.6%
לאומית98 727,868 3%7.9%
מכבי730 2,480,471 22.5%26.8%
מאוחדת93 1,272,191 2.9%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
ראש פינה ארצי ראש פינה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,446 6,895,027 100%100%
שכירים 1,456 4,000,606 59.5%58%
מזה:שכירים ועצמאים60 50,095 2.5%0.7%
עצמאים177 292,851 7.2%4.2%
אחר813 2,601,570 33.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

ראש פינה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,368 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,158 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 38.4 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.1 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.3 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ראש פינה ארצי ראש פינה ארצי
אזרח ותיק ושאירים478 1,080,923 15.4%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק456 989,437 14.7%11%01/10/2020
שאירים 22 91,486 0.7%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה29 196,426 0.9%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 29 85,103 0.9%0.9%01/10/2020
סיעוד 58 245,860 1.9%2.7%01/08/2020
מזונות *** 14,504 0%0.2%01/10/2020
אבטלה288 685,498 9.3%7.6%01/10/2020
נכות כללית125 269,931 4%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים27 69,580 0.9%0.8%01/10/2020
ילד נכה20 77,740 0.6%0.9%01/10/2020
ניידות18 46,486 0.6%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים356 1,230,707 11.5%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים44 214,546 1.4%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים786 3,001,617 25.4%33.5%01/11/2020
דמי לידה *** 11,301 0.1%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 65,100 0.3%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה *** 5,534 0.1%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
ראש פינה : 3,100
ארצי : 8,967,600