סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ירושלים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ אוכלוסייה919,4008,967,600100%100%
ילדים עד 18 361,883 2,959,794 39.4%33%
בגיל עבודה 457,716 4,755,719 49.8%53%
קשישים 99,839 1,252,083 10.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ תושבים 958,349 9,290,180 100%100%
כללית 400,681 4,784,755 41.8%51.5%
לאומית 83,538 725,698 8.7%7.8%
מכבי 119,698 2,504,120 12.5%27%
מאוחדת 354,432 1,275,607 37%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
סה''כ מבוטחים 673,483 6,895,027 100%100%
שכירים 306,765 4,000,606 45.5%58%
מזה:שכירים ועצמאים 1,065 50,095 0.2%0.7%
עצמאים 20,462 292,851 3%4.2%
אחר 346,256 2,601,570 51.4%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

ירושלים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,787 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,376 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 42.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע12
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.3 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ירושלים ארצי ירושלים ארצי
אזרח ותיק ושאירים 80,028 1,087,945 8.7%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק 71,174 996,315 7.7%11.1%01/01/2021
שאירים 8,854 91,630 1%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 12,103 195,600 1.3%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 7,530 87,845 0.8%1%01/01/2021
סיעוד 19,832 256,081 2.2%2.9%01/11/2020
מזונות 830 14,351 0.1%0.2%01/01/2021
אבטלה 61,112 732,659 6.6%8.2%01/02/2021
נכות כללית 22,813 273,638 2.5%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים 6,211 67,319 0.7%0.8%01/01/2021
ילד נכה 8,365 80,017 0.9%0.9%01/01/2021
ניידות 3,286 46,848 0.4%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 141,897 1,233,719 15.4%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 41,254 215,625 4.5%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 407,965 3,011,077 44.4%33.6%01/02/2021
דמי לידה 1,313 10,811 0.1%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,909 66,081 0.2%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה 322 5,218 0%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
ירושלים : 919,400
ארצי : 8,967,600