סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור בית אריה-עופרים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
בית אריה-עופרים ארצי בית אריה-עופרים ארצי
סה''כ אוכלוסייה5,3789,665,166100%100%
ילדים עד 18 1,758 3,152,968 32.7%32.6%
*בגיל עבודה 3,061 5,074,186 56.9%52.5%
**אזרחים ותיקים559 1,438,012 10.4%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
בית אריה-עופרים ארצי בית אריה-עופרים ארצי
סה''כ תושבים 5,423 9,754,055 100%100%
כללית 1,311 4,963,436 24.2%50.9%
לאומית 1,856 736,779 34.2%7.6%
מכבי 1,921 2,699,525 35.4%27.7%
מאוחדת335 1,354,315 6.2%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
בית אריה-עופרים ארצי בית אריה-עופרים ארצי
סה''כ מבוטחים 3,620 6,512,198 100%100%
שכירים 2,130 3,394,826 58.8%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים282 333,353 7.8%5.1%
עצמאים707 928,205 19.5%14.3%
אחר 1,065 2,522,520 29.4%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

בית אריה-עופרים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 14,174 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,924 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 17.1 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.6 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.7 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בית אריה-עופרים ארצי בית אריה-עופרים ארצי
אבטלה108 174,348 2%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק422 1,092,198 7.8%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים454 1,180,167 8.4%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה35 206,824 0.7%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 64,655 0.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה72 132,999 1.3%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,148 3,125,121 21.3%32.3%01/01/2024
מזונות 0 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים50 226,221 0.9%2.3%01/01/2024
ניידות14 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית116 324,450 2.2%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים20 79,965 0.4%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים542 1,276,437 10.1%13.2%01/01/2024
סיעוד 63 340,921 1.2%3.5%01/10/2023
שאירים 32 87,969 0.6%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים26 85,009 0.5%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
בית אריה-עופרים : 5,378
ארצי : 9,665,166