סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור עמנואל


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
עמנואל ארצי עמנואל ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,867 2,959,794 50.6%33%
בגיל עבודה 1,645 4,755,719 44.5%53%
קשישים184 1,252,083 5%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
עמנואל ארצי עמנואל ארצי
סה''כ תושבים 4,47 9,113,19 100%100%
כללית 2,26 4,702,19 50.6%51.6%
לאומית 1,71 711,45 38.3%7.8%
מכבי30 2,446,04 6.9%26.8%
מאוחדת19 1,253,50 4.3%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
עמנואל ארצי עמנואל ארצי
סה''כ מבוטחים 2,157 6,092,887 100%100%
שכירים 1,179 3,431,909 54.7%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים27 91,630 1.3%1.5%
עצמאים136 491,107 6.3%8.1%
אחר869 2,261,501 40.3%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

עמנואל ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 6,898 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 5,238 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 44.4 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.1 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.0 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
עמנואל ארצי עמנואל ארצי
אזרח ותיק ושאירים193 1,091,166 5.2%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק176 999,710 4.8%11.1%01/03/2021
שאירים 17 91,456 0.4%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה31 194,828 0.8%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 35 85,308 0.9%1%01/03/2021
סיעוד 31 263,259 0.8%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה267 551,811 7.2%6.2%01/03/2021
נכות כללית144 275,707 3.9%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים14 71,087 0.4%0.8%01/03/2021
ילד נכה65 81,027 1.8%0.9%01/03/2021
ניידות *** 46,937 0.1%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים826 1,234,897 22.3%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים280 215,974 7.6%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,595 3,015,417 70.1%33.6%01/04/2021
דמי לידה 11 9,756 0.3%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 67,061 0.2%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
עמנואל : 3,700
ארצי : 8,967,600