סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אלפי מנשה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אלפי מנשה ארצי אלפי מנשה ארצי
סה''כ אוכלוסייה7,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18 2,662 2,959,794 33.8%33%
בגיל עבודה 4,297 4,755,719 54.6%53%
קשישים908 1,252,083 11.5%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
אלפי מנשה ארצי אלפי מנשה ארצי
סה''כ תושבים 8,221 9,277,881 100%100%
כללית 3,673 4,782,589 44.7%51.5%
לאומית157 726,627 1.9%7.8%
מכבי 3,929 2,494,036 47.8%26.9%
מאוחדת462 1,274,629 5.6%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
אלפי מנשה ארצי אלפי מנשה ארצי
סה''כ מבוטחים 5,832 6,895,027 100%100%
שכירים 4,035 4,000,606 69.2%58%
מזה:שכירים ועצמאים84 50,095 1.4%0.7%
עצמאים420 292,851 7.2%4.2%
אחר 1,377 2,601,570 23.6%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

אלפי מנשה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 13,752 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 12,391 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 24.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.8 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אלפי מנשה ארצי אלפי מנשה ארצי
אזרח ותיק ושאירים793 1,085,136 10%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק752 993,687 9.5%11.1%01/12/2020
שאירים 41 91,449 0.5%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה34 195,745 0.4%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 14 86,339 0.2%1%01/12/2020
סיעוד 57 252,581 0.7%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה573 588,842 7.3%6.6%01/11/2020
נכות כללית162 271,869 2.1%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים47 70,229 0.6%0.8%01/11/2020
ילד נכה72 79,109 0.9%0.9%01/11/2020
ניידות36 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,126 1,232,607 14.3%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים71 215,211 0.9%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,391 3,007,016 30.3%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים22 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
אלפי מנשה : 7,900
ארצי : 8,967,600