סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גבע בנימין


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
גבע בנימין ארצי גבע בנימין ארצי
סה''כ אוכלוסייה5,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18 2,467 2,959,794 44.7%33%
בגיל עבודה 2,767 4,755,719 50.1%53%
קשישים293 1,252,083 5.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
גבע בנימין ארצי גבע בנימין ארצי
סה''כ תושבים 5,50 9,113,19 100%100%
כללית 2,13 4,702,19 38.7%51.6%
לאומית52 711,45 9.4%7.8%
מכבי65 2,446,04 11.8%26.8%
מאוחדת 2,20 1,253,50 40%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
גבע בנימין ארצי גבע בנימין ארצי
סה''כ מבוטחים 2,808 6,092,887 100%100%
שכירים 1,882 3,431,909 67%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים33 91,630 1.2%1.5%
עצמאים215 491,107 7.7%8.1%
אחר744 2,261,501 26.5%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

גבע בנימין ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,936 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,489 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 28.1 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גבע בנימין ארצי גבע בנימין ארצי
אזרח ותיק ושאירים263 1,091,166 4.8%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק230 999,710 4.2%11.1%01/03/2021
שאירים 33 91,456 0.6%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה34 194,828 0.6%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 49 85,308 0.9%1%01/03/2021
סיעוד 68 263,259 1.2%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה365 551,811 6.6%6.2%01/03/2021
נכות כללית113 275,707 2.1%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים22 71,087 0.4%0.8%01/03/2021
ילד נכה78 81,027 1.4%0.9%01/03/2021
ניידות *** 46,937 0.1%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים659 1,234,897 12%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים231 215,974 4.2%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,047 3,015,417 37.2%33.6%01/04/2021
דמי לידה *** 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים13 67,061 0.2%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
גבע בנימין : 5,500
ארצי : 8,967,600