סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גבע בנימין


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
גבע בנימין ארצי גבע בנימין ארצי
סה''כ אוכלוסייה5,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18 2,467 2,959,794 44.7%33%
בגיל עבודה 2,767 4,755,719 50.1%53%
קשישים293 1,252,083 5.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
גבע בנימין ארצי גבע בנימין ארצי
סה''כ תושבים 5,693 9,277,881 100%100%
כללית 2,189 4,782,589 38.5%51.5%
לאומית531 726,627 9.3%7.8%
מכבי700 2,494,036 12.3%26.9%
מאוחדת 2,273 1,274,629 39.9%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
גבע בנימין ארצי גבע בנימין ארצי
סה''כ מבוטחים 3,232 6,895,027 100%100%
שכירים 2,338 4,000,606 72.3%58%
מזה:שכירים ועצמאים50 50,095 1.5%0.7%
עצמאים170 292,851 5.3%4.2%
אחר724 2,601,570 22.4%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

גבע בנימין ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,482 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,339 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 34.4 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גבע בנימין ארצי גבע בנימין ארצי
אזרח ותיק ושאירים264 1,085,136 4.8%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק233 993,687 4.2%11.1%01/12/2020
שאירים 31 91,449 0.6%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה39 195,745 0.7%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 48 86,339 0.9%1%01/12/2020
סיעוד 61 252,581 1.1%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.2%0.2%01/12/2020
אבטלה402 588,842 7.3%6.6%01/11/2020
נכות כללית109 271,869 2%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים22 70,229 0.4%0.8%01/11/2020
ילד נכה78 79,109 1.4%0.9%01/11/2020
ניידות *** 46,674 0.1%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים663 1,232,607 12.1%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים231 215,211 4.2%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,064 3,007,016 37.5%33.5%01/01/2021
דמי לידה 12 10,895 0.2%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים13 66,435 0.2%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
גבע בנימין : 5,500
ארצי : 8,967,600