סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור חשמונאים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
חשמונאים ארצי חשמונאים ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,8008,967,600100%100%
ילדים עד 18813 2,959,794 29.5%33%
בגיל עבודה 1,610 4,755,719 58.3%53%
קשישים339 1,252,083 12.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
חשמונאים ארצי חשמונאים ארצי
סה''כ תושבים 3,021 9,277,881 100%100%
כללית851 4,782,589 28.2%51.5%
לאומית322 726,627 10.7%7.8%
מכבי 1,378 2,494,036 45.6%26.9%
מאוחדת470 1,274,629 15.6%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
חשמונאים ארצי חשמונאים ארצי
סה''כ מבוטחים 2,307 6,895,027 100%100%
שכירים 1,450 4,000,606 62.9%58%
מזה:שכירים ועצמאים45 50,095 2%0.7%
עצמאים98 292,851 4.2%4.2%
אחר759 2,601,570 32.9%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

חשמונאים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 12,630 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 15,137 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 39.2 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע52
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 6.1 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חשמונאים ארצי חשמונאים ארצי
אזרח ותיק ושאירים266 1,085,136 9.5%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק254 993,687 9.1%11.1%01/12/2020
שאירים 12 91,449 0.4%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה *** 195,745 0.3%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) *** 86,339 0.1%1%01/12/2020
סיעוד 34 252,581 1.2%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה172 588,842 6.1%6.6%01/11/2020
נכות כללית82 271,869 2.9%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים10 70,229 0.4%0.8%01/11/2020
ילד נכה24 79,109 0.9%0.9%01/11/2020
ניידות *** 46,674 0.2%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים573 1,232,607 20.5%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים188 215,211 6.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,666 3,007,016 59.5%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
חשמונאים : 2,800
ארצי : 8,967,600