סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור חיפה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
חיפה ארצי חיפה ארצי
סה''כ אוכלוסייה283,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18 65,982 2,959,794 23.3%33%
בגיל עבודה 151,168 4,755,719 53.3%53%
קשישים 66,490 1,252,083 23.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
חיפה ארצי חיפה ארצי
סה''כ תושבים 271,40 9,113,19 100%100%
כללית 132,50 4,702,19 48.8%51.6%
לאומית 10,19 711,45 3.8%7.8%
מכבי 103,01 2,446,04 38%26.8%
מאוחדת 25,69 1,253,50 9.5%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
חיפה ארצי חיפה ארצי
סה''כ מבוטחים 217,264 6,092,887 100%100%
שכירים 117,316 3,431,909 54%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 3,295 91,630 1.5%1.5%
עצמאים 15,745 491,107 7.2%8.1%
אחר 87,498 2,261,501 40.3%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

חיפה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 13,110 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,938 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 26.7 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 3.0 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.8 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
חיפה ארצי חיפה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 56,407 1,091,166 19.9%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 52,738 999,710 18.6%11.1%01/03/2021
שאירים 3,669 91,456 1.3%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 12,126 194,828 4.3%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 3,682 85,308 1.3%1%01/03/2021
סיעוד 11,259 263,259 4%2.9%01/01/2021
מזונות 335 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה 13,950 551,811 4.9%6.2%01/03/2021
נכות כללית 11,140 275,707 3.9%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים 2,498 71,087 0.9%0.8%01/03/2021
ילד נכה 2,237 81,027 0.8%0.9%01/03/2021
ניידות 1,360 46,937 0.5%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 35,061 1,234,897 12.4%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 3,110 215,974 1.1%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 73,143 3,015,417 25.8%33.6%01/04/2021
דמי לידה 216 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים 1,347 67,061 0.5%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 175 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
חיפה : 283,600
ארצי : 8,967,600