סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מסעדה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,250 2,959,794 34.2%33%
בגיל עבודה 2,096 4,755,719 57.4%53%
קשישים303 1,252,083 8.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ תושבים 4,133 9,290,180 100%100%
כללית 2,468 4,784,755 59.7%51.5%
לאומית 1,066 725,698 25.8%7.8%
מכבי443 2,504,120 10.7%27%
מאוחדת156 1,275,607 3.8%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,762 6,895,027 100%100%
שכירים 1,507 4,000,606 54.6%58%
מזה:שכירים ועצמאים42 50,095 1.5%0.7%
עצמאים237 292,851 8.6%4.2%
אחר 1,018 2,601,570 36.9%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

מסעדה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 6,654 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,615 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 60.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
אזרח ותיק ושאירים252 1,087,945 6.8%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק184 996,315 5%11.1%01/01/2021
שאירים 68 91,630 1.8%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה126 195,600 3.4%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 72 87,845 1.9%1%01/01/2021
סיעוד 101 256,081 2.7%2.9%01/11/2020
מזונות *** 14,351 0.1%0.2%01/01/2021
אבטלה302 732,659 8.2%8.2%01/02/2021
נכות כללית143 273,638 3.9%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים36 67,319 1%0.8%01/01/2021
ילד נכה19 80,017 0.5%0.9%01/01/2021
ניידות22 46,848 0.6%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים622 1,233,719 16.8%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים55 215,625 1.5%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,333 3,011,077 36%33.6%01/02/2021
דמי לידה *** 10,811 0.1%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים11 66,081 0.3%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה *** 5,218 0.1%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
מסעדה : 3,700
ארצי : 8,967,600