סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מסעדה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,250 2,959,794 34.2%33%
בגיל עבודה 2,096 4,755,719 57.4%53%
קשישים303 1,252,083 8.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ תושבים 4,118 9,250,651 100%100%
כללית 2,478 4,770,121 60.2%51.6%
לאומית 1,064 727,868 25.8%7.9%
מכבי442 2,480,471 10.7%26.8%
מאוחדת134 1,272,191 3.3%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,762 6,895,027 100%100%
שכירים 1,507 4,000,606 54.6%58%
מזה:שכירים ועצמאים42 50,095 1.5%0.7%
עצמאים237 292,851 8.6%4.2%
אחר 1,018 2,601,570 36.9%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

מסעדה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 6,654 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,615 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 60.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מסעדה ארצי מסעדה ארצי
אזרח ותיק ושאירים252 1,080,923 6.8%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק184 989,437 5%11%01/10/2020
שאירים 68 91,486 1.8%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה123 196,426 3.3%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 72 85,103 1.9%0.9%01/10/2020
סיעוד 100 245,860 2.7%2.7%01/08/2020
מזונות *** 14,504 0.1%0.2%01/10/2020
אבטלה241 685,498 6.5%7.6%01/10/2020
נכות כללית132 269,931 3.6%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים35 69,580 0.9%0.8%01/10/2020
ילד נכה14 77,740 0.4%0.9%01/10/2020
ניידות22 46,486 0.6%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים620 1,230,707 16.8%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים53 214,546 1.4%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,325 3,001,617 35.8%33.5%01/11/2020
דמי לידה 0 11,301 0%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים11 65,100 0.3%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה *** 5,534 0.1%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
מסעדה : 3,700
ארצי : 8,967,600