סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אבו גוש


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אבו גוש ארצי אבו גוש ארצי
סה''כ אוכלוסייה7,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18 2,639 2,959,794 35%33%
בגיל עבודה 4,343 4,755,719 57.6%53%
קשישים560 1,252,083 7.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/10/2020

מספר תושביםהתפלגות
אבו גוש ארצי אבו גוש ארצי
סה''כ תושבים 8,114 9,250,651 100%100%
כללית 7,066 4,770,121 87.1%51.6%
לאומית46 727,868 0.6%7.9%
מכבי185 2,480,471 2.3%26.8%
מאוחדת817 1,272,191 10.1%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/10/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
אבו גוש ארצי אבו גוש ארצי
סה''כ מבוטחים 5,424 6,895,027 100%100%
שכירים 3,327 4,000,606 61.3%58%
מזה:שכירים ועצמאים34 50,095 0.6%0.7%
עצמאים139 292,851 2.6%4.2%
אחר 1,958 2,601,570 36.1%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

אבו גוש ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,075 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,177 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 37.6 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אבו גוש ארצי אבו גוש ארצי
אזרח ותיק ושאירים452 1,080,923 6%12.1%01/10/2020
אזרח ותיק337 989,437 4.5%11%01/10/2020
שאירים 115 91,486 1.5%1.1%01/10/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה134 196,426 1.8%2.2%01/10/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 124 85,103 1.7%0.9%01/10/2020
סיעוד 196 245,860 2.6%2.7%01/08/2020
מזונות *** 14,504 0.1%0.2%01/10/2020
אבטלה749 685,498 10%7.6%01/10/2020
נכות כללית313 269,931 4.2%3%01/10/2020
שירותים מיוחדים לנכים104 69,580 1.4%0.8%01/10/2020
ילד נכה77 77,740 1%0.9%01/10/2020
ניידות31 46,486 0.4%0.5%01/10/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,079 1,230,707 14.4%13.7%01/11/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים152 214,546 2%2.4%01/11/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,414 3,001,617 32.2%33.5%01/11/2020
דמי לידה *** 11,301 0.1%0.1%01/10/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים18 65,100 0.2%0.7%01/10/2020
דמי פגיעה *** 5,534 0.1%0.1%01/10/2020

מספר תושבים *
אבו גוש : 7,500
ארצי : 8,967,600