סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור בענה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
בענה ארצי בענה ארצי
סה''כ אוכלוסייה8,3008,967,600100%100%
ילדים עד 18 2,972 2,959,794 35.8%33%
בגיל עבודה 4,801 4,755,719 57.9%53%
קשישים527 1,252,083 6.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
בענה ארצי בענה ארצי
סה''כ תושבים 8,493 9,277,881 100%100%
כללית 5,190 4,782,589 61.1%51.5%
לאומית 1,875 726,627 22.1%7.8%
מכבי230 2,494,036 2.7%26.9%
מאוחדת 1,198 1,274,629 14.1%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
בענה ארצי בענה ארצי
סה''כ מבוטחים 5,645 6,895,027 100%100%
שכירים 3,498 4,000,606 62%58%
מזה:שכירים ועצמאים78 50,095 1.4%0.7%
עצמאים257 292,851 4.6%4.2%
אחר 1,890 2,601,570 33.5%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

בענה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 6,621 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,699 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 54.2 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בענה ארצי בענה ארצי
אזרח ותיק ושאירים444 1,085,136 5.3%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק305 993,687 3.7%11.1%01/12/2020
שאירים 139 91,449 1.6%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה171 195,745 2.1%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 169 86,339 2%1%01/12/2020
סיעוד 238 252,581 2.9%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה630 588,842 7.6%6.6%01/11/2020
נכות כללית290 271,869 3.5%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים92 70,229 1.1%0.8%01/11/2020
ילד נכה48 79,109 0.6%0.9%01/11/2020
ניידות36 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים609 1,232,607 7.3%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים162 215,211 2%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,721 3,007,016 20.7%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים18 66,435 0.2%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
בענה : 8,300
ארצי : 8,967,600