סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור בענה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
בענה ארצי בענה ארצי
סה''כ אוכלוסייה8,3008,967,600100%100%
ילדים עד 18 2,972 2,959,794 35.8%33%
בגיל עבודה 4,801 4,755,719 57.9%53%
קשישים527 1,252,083 6.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2020

מספר תושביםהתפלגות
בענה ארצי בענה ארצי
סה''כ תושבים 8,470 9,216,317 100%100%
כללית 5,015 4,752,163 59.2%51.6%
לאומית 2,087 731,607 24.6%7.9%
מכבי224 2,464,579 2.6%26.7%
מאוחדת 1,144 1,267,968 13.5%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
בענה ארצי בענה ארצי
סה''כ מבוטחים 5,645 6,895,027 100%100%
שכירים 3,498 4,000,606 62%58%
מזה:שכירים ועצמאים78 50,095 1.4%0.7%
עצמאים257 292,851 4.6%4.2%
אחר 1,890 2,601,570 33.5%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

בענה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 6,621 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,699 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 54.2 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בענה ארצי בענה ארצי
אזרח ותיק ושאירים435 1,072,625 5.2%12%01/07/2020
אזרח ותיק299 980,194 3.6%10.9%01/07/2020
שאירים 136 92,431 1.6%1.1%01/07/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה172 197,305 2.1%2.2%01/07/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 161 81,123 1.9%0.9%01/06/2020
סיעוד 219 232,700 2.6%2.6%01/04/2020
מזונות *** 14,531 0.1%0.2%01/07/2020
אבטלה598 521,574 7.2%5.8%01/06/2020
נכות כללית293 264,516 3.5%2.9%01/07/2020
שירותים מיוחדים לנכים87 68,300 1%0.8%01/07/2020
ילד נכה44 76,691 0.5%0.9%01/07/2020
ניידות35 45,598 0.4%0.5%01/07/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים606 1,223,398 7.3%13.6%01/07/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים173 213,765 2.1%2.4%01/07/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,747 2,985,985 21%33.3%01/07/2020
דמי לידה *** 10,902 0.1%0.1%01/07/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים19 71,202 0.2%0.8%01/06/2020
דמי פגיעה 11 5,739 0.1%0.1%01/06/2020

מספר תושבים *
בענה : 8,300
ארצי : 8,967,600