סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור דייר חנא


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
דייר חנא ארצי דייר חנא ארצי
סה''כ אוכלוסייה10,3008,967,600100%100%
ילדים עד 18 3,444 2,959,794 33.6%33%
בגיל עבודה 6,048 4,755,719 59%53%
קשישים769 1,252,083 7.5%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
דייר חנא ארצי דייר חנא ארצי
סה''כ תושבים 10,798 9,277,881 100%100%
כללית 7,570 4,782,589 70.1%51.5%
לאומית 2,202 726,627 20.4%7.8%
מכבי72 2,494,036 0.7%26.9%
מאוחדת954 1,274,629 8.8%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
דייר חנא ארצי דייר חנא ארצי
סה''כ מבוטחים 7,311 6,895,027 100%100%
שכירים 4,629 4,000,606 63.3%58%
מזה:שכירים ועצמאים77 50,095 1.1%0.7%
עצמאים341 292,851 4.7%4.2%
אחר 2,341 2,601,570 32%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

דייר חנא ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,989 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,447 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 46.1 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
דייר חנא ארצי דייר חנא ארצי
אזרח ותיק ושאירים642 1,085,136 6.2%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק474 993,687 4.6%11.1%01/12/2020
שאירים 168 91,449 1.6%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה260 195,745 2.5%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 205 86,339 2%1%01/12/2020
סיעוד 290 252,581 2.8%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה 1,204 588,842 11.7%6.6%01/11/2020
נכות כללית458 271,869 4.4%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים170 70,229 1.7%0.8%01/11/2020
ילד נכה90 79,109 0.9%0.9%01/11/2020
ניידות51 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,542 1,232,607 15%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים138 215,211 1.3%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,311 3,007,016 32.1%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים59 66,435 0.6%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 13 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
דייר חנא : 10,300
ארצי : 8,967,600