סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור יפיע


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
יפיע ארצי יפיע ארצי
סה''כ אוכלוסייה18,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18 6,504 2,959,794 34.4%33%
בגיל עבודה 11,003 4,755,719 58.2%53%
קשישים 1,400 1,252,083 7.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
יפיע ארצי יפיע ארצי
סה''כ תושבים 19,462 9,277,881 100%100%
כללית 13,685 4,782,589 70.3%51.5%
לאומית 1,234 726,627 6.3%7.8%
מכבי 2,384 2,494,036 12.2%26.9%
מאוחדת 2,159 1,274,629 11.1%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
יפיע ארצי יפיע ארצי
סה''כ מבוטחים 13,194 6,895,027 100%100%
שכירים 7,993 4,000,606 60.6%58%
מזה:שכירים ועצמאים109 50,095 0.8%0.7%
עצמאים643 292,851 4.9%4.2%
אחר 4,558 2,601,570 34.5%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

יפיע ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,331 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,034 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 46.8 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
יפיע ארצי יפיע ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,190 1,085,136 6.3%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק818 993,687 4.3%11.1%01/12/2020
שאירים 372 91,449 2%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה418 195,745 2.2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 256 86,339 1.4%1%01/12/2020
סיעוד 373 252,581 2%2.8%01/10/2020
מזונות 21 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה 1,722 588,842 9.1%6.6%01/11/2020
נכות כללית600 271,869 3.2%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים200 70,229 1.1%0.8%01/11/2020
ילד נכה126 79,109 0.7%0.9%01/11/2020
ניידות98 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,832 1,232,607 15%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים347 215,211 1.8%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 6,327 3,007,016 33.5%33.5%01/01/2021
דמי לידה 12 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים99 66,435 0.5%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 27 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
יפיע : 18,900
ארצי : 8,967,600