סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור יפיע


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
יפיע ארצי יפיע ארצי
סה''כ אוכלוסייה18,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18 6,504 2,959,794 34.4%33%
בגיל עבודה 11,003 4,755,719 58.2%53%
קשישים 1,400 1,252,083 7.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
יפיע ארצי יפיע ארצי
סה''כ תושבים 19,43 9,113,19 100%100%
כללית 13,66 4,702,19 70.3%51.6%
לאומית 1,22 711,45 6.3%7.8%
מכבי 2,39 2,446,04 12.3%26.8%
מאוחדת 2,15 1,253,50 11.1%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
יפיע ארצי יפיע ארצי
סה''כ מבוטחים 12,653 6,092,887 100%100%
שכירים 6,821 3,431,909 53.9%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים157 91,630 1.2%1.5%
עצמאים934 491,107 7.4%8.1%
אחר 5,055 2,261,501 40%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

יפיע ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,830 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,800 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 39.5 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
יפיע ארצי יפיע ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,195 1,091,166 6.3%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק821 999,710 4.3%11.1%01/03/2021
שאירים 374 91,456 2%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה414 194,828 2.2%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 252 85,308 1.3%1%01/03/2021
סיעוד 388 263,259 2.1%2.9%01/01/2021
מזונות 21 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה 1,755 551,811 9.3%6.2%01/03/2021
נכות כללית602 275,707 3.2%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים201 71,087 1.1%0.8%01/03/2021
ילד נכה119 81,027 0.6%0.9%01/03/2021
ניידות95 46,937 0.5%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,820 1,234,897 14.9%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים347 215,974 1.8%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 6,286 3,015,417 33.3%33.6%01/04/2021
דמי לידה 13 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים98 67,061 0.5%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 25 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
יפיע : 18,900
ארצי : 8,967,600