סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מעיליא


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מעיליא ארצי מעיליא ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,3008,967,600100%100%
ילדים עד 18828 2,959,794 25.4%33%
בגיל עבודה 1,794 4,755,719 55.1%53%
קשישים631 1,252,083 19.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2020

מספר תושביםהתפלגות
מעיליא ארצי מעיליא ארצי
סה''כ תושבים 3,199 9,216,317 100%100%
כללית 2,395 4,752,163 74.9%51.6%
לאומית217 731,607 6.8%7.9%
מכבי68 2,464,579 2.1%26.7%
מאוחדת519 1,267,968 16.2%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
מעיליא ארצי מעיליא ארצי
סה''כ מבוטחים 2,567 6,895,027 100%100%
שכירים 1,595 4,000,606 62.1%58%
מזה:שכירים ועצמאים46 50,095 1.8%0.7%
עצמאים130 292,851 5.1%4.2%
אחר842 2,601,570 32.8%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

מעיליא ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,434 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 11,919 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום35 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.3 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מעיליא ארצי מעיליא ארצי
אזרח ותיק ושאירים424 1,072,625 12.8%12%01/07/2020
אזרח ותיק373 980,194 11.3%10.9%01/07/2020
שאירים 51 92,431 1.5%1.1%01/07/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה39 197,305 1.2%2.2%01/07/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 25 81,123 0.8%0.9%01/06/2020
סיעוד 138 232,700 4.2%2.6%01/04/2020
מזונות *** 14,531 0%0.2%01/07/2020
אבטלה186 521,574 5.6%5.8%01/06/2020
נכות כללית71 264,516 2.2%2.9%01/07/2020
שירותים מיוחדים לנכים12 68,300 0.4%0.8%01/07/2020
ילד נכה10 76,691 0.3%0.9%01/07/2020
ניידות16 45,598 0.5%0.5%01/07/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים380 1,223,398 11.5%13.6%01/07/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים13 213,765 0.4%2.4%01/07/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים723 2,985,985 21.9%33.3%01/07/2020
דמי לידה *** 10,902 0.1%0.1%01/07/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים19 71,202 0.6%0.8%01/06/2020
דמי פגיעה *** 5,739 0.1%0.1%01/06/2020

מספר תושבים *
מעיליא : 3,300
ארצי : 8,967,600