סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור משהד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
משהד ארצי משהד ארצי
סה''כ אוכלוסייה8,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18 3,123 2,959,794 38%33%
בגיל עבודה 4,590 4,755,719 55.8%53%
קשישים508 1,252,083 6.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
משהד ארצי משהד ארצי
סה''כ תושבים 8,93 9,113,19 100%100%
כללית 7,49 4,702,19 83.8%51.6%
לאומית42 711,45 4.8%7.8%
מכבי9 2,446,04 1.1%26.8%
מאוחדת92 1,253,50 10.3%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
משהד ארצי משהד ארצי
סה''כ מבוטחים 4,987 6,092,887 100%100%
שכירים 2,561 3,431,909 51.4%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים38 91,630 0.8%1.5%
עצמאים321 491,107 6.4%8.1%
אחר 2,143 2,261,501 43%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

משהד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,374 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,775 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 43.1 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
משהד ארצי משהד ארצי
אזרח ותיק ושאירים640 1,091,166 7.8%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק496 999,710 6%11.1%01/03/2021
שאירים 144 91,456 1.8%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה126 194,828 1.5%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 111 85,308 1.4%1%01/03/2021
סיעוד 154 263,259 1.9%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0%0.2%01/03/2021
אבטלה687 551,811 8.4%6.2%01/03/2021
נכות כללית323 275,707 3.9%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים121 71,087 1.5%0.8%01/03/2021
ילד נכה69 81,027 0.8%0.9%01/03/2021
ניידות40 46,937 0.5%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,295 1,234,897 15.8%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים336 215,974 4.1%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,386 3,015,417 41.3%33.6%01/04/2021
דמי לידה *** 9,756 0%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים28 67,061 0.3%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
משהד : 8,200
ארצי : 8,967,600