סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור משהד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
משהד ארצי משהד ארצי
סה''כ אוכלוסייה8,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18 3,123 2,959,794 38%33%
בגיל עבודה 4,590 4,755,719 55.8%53%
קשישים508 1,252,083 6.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
משהד ארצי משהד ארצי
סה''כ תושבים 8,909 9,277,881 100%100%
כללית 7,454 4,782,589 83.7%51.5%
לאומית435 726,627 4.9%7.8%
מכבי97 2,494,036 1.1%26.9%
מאוחדת923 1,274,629 10.4%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
משהד ארצי משהד ארצי
סה''כ מבוטחים 5,574 6,895,027 100%100%
שכירים 3,336 4,000,606 59.8%58%
מזה:שכירים ועצמאים45 50,095 0.8%0.7%
עצמאים279 292,851 5%4.2%
אחר 1,959 2,601,570 35.1%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

משהד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,057 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,970 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 49.1 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
משהד ארצי משהד ארצי
אזרח ותיק ושאירים622 1,085,136 7.6%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק478 993,687 5.8%11.1%01/12/2020
שאירים 144 91,449 1.8%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה124 195,745 1.5%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 118 86,339 1.4%1%01/12/2020
סיעוד 136 252,581 1.7%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה666 588,842 8.1%6.6%01/11/2020
נכות כללית321 271,869 3.9%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים120 70,229 1.5%0.8%01/11/2020
ילד נכה74 79,109 0.9%0.9%01/11/2020
ניידות39 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 1,297 1,232,607 15.8%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים335 215,211 4.1%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 3,395 3,007,016 41.4%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים28 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 10 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
משהד : 8,200
ארצי : 8,967,600