סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור נאעורה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
נאעורה ארצי נאעורה ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,3008,967,600100%100%
ילדים עד 18952 2,959,794 41.8%33%
בגיל עבודה 1,209 4,755,719 53.1%53%
קשישים119 1,252,083 5.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
נאעורה ארצי נאעורה ארצי
סה''כ תושבים 2,44 9,113,19 100%100%
כללית 1,90 4,702,19 78%51.6%
לאומית *** 711,45 0.2%7.8%
מכבי1 2,446,04 0.8%26.8%
מאוחדת51 1,253,50 21%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
נאעורה ארצי נאעורה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,156 6,092,887 100%100%
שכירים 1,127 3,431,909 52.3%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים30 91,630 1.4%1.5%
עצמאים174 491,107 8.1%8.1%
אחר885 2,261,501 41%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

נאעורה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,149 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,232 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 34.6 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.3 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
נאעורה ארצי נאעורה ארצי
אזרח ותיק ושאירים114 1,091,166 5%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק80 999,710 3.5%11.1%01/03/2021
שאירים 34 91,456 1.5%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה32 194,828 1.4%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 25 85,308 1.1%1%01/03/2021
סיעוד 59 263,259 2.6%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0%0.2%01/03/2021
אבטלה80 551,811 3.5%6.2%01/03/2021
נכות כללית68 275,707 3%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים14 71,087 0.6%0.8%01/03/2021
ילד נכה17 81,027 0.7%0.9%01/03/2021
ניידות *** 46,937 0.2%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים372 1,234,897 16.2%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים77 215,974 3.3%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים939 3,015,417 40.8%33.6%01/04/2021
דמי לידה *** 9,756 0%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 67,061 0.4%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
נאעורה : 2,300
ארצי : 8,967,600