סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור סולם


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
סולם ארצי סולם ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18904 2,959,794 35.2%33%
בגיל עבודה 1,457 4,755,719 56.8%53%
קשישים206 1,252,083 8%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
סולם ארצי סולם ארצי
סה''כ תושבים 2,995 9,277,881 100%100%
כללית 2,898 4,782,589 96.8%51.5%
לאומית21 726,627 0.7%7.8%
מכבי42 2,494,036 1.4%26.9%
מאוחדת34 1,274,629 1.1%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
סולם ארצי סולם ארצי
סה''כ מבוטחים 2,001 6,895,027 100%100%
שכירים 1,178 4,000,606 58.9%58%
מזה:שכירים ועצמאים22 50,095 1.1%0.7%
עצמאים84 292,851 4.2%4.2%
אחר739 2,601,570 36.9%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

סולם ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,954 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,519 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 44.1 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע0 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
סולם ארצי סולם ארצי
אזרח ותיק ושאירים188 1,085,136 7.2%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק136 993,687 5.2%11.1%01/12/2020
שאירים 52 91,449 2%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה67 195,745 2.6%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 62 86,339 2.4%1%01/12/2020
סיעוד 83 252,581 3.2%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.2%0.2%01/12/2020
אבטלה168 588,842 6.5%6.6%01/11/2020
נכות כללית166 271,869 6.4%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים49 70,229 1.9%0.8%01/11/2020
ילד נכה30 79,109 1.2%0.9%01/11/2020
ניידות14 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים452 1,232,607 17.4%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים69 215,211 2.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,056 3,007,016 40.6%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים18 66,435 0.7%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.2%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
סולם : 2,600
ארצי : 8,967,600