סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור סולם


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
סולם ארצי סולם ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,6008,967,600100%100%
ילדים עד 18904 2,959,794 35.2%33%
בגיל עבודה 1,457 4,755,719 56.8%53%
קשישים206 1,252,083 8%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
סולם ארצי סולם ארצי
סה''כ תושבים 2,99 9,113,19 100%100%
כללית 2,89 4,702,19 96.7%51.6%
לאומית2 711,45 0.7%7.8%
מכבי4 2,446,04 1.5%26.8%
מאוחדת3 1,253,50 1.2%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
סולם ארצי סולם ארצי
סה''כ מבוטחים 1,951 6,092,887 100%100%
שכירים 1,030 3,431,909 52.8%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים30 91,630 1.5%1.5%
עצמאים136 491,107 7%8.1%
אחר815 2,261,501 41.8%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

סולם ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,802 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,835 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.0 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.0 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
סולם ארצי סולם ארצי
אזרח ותיק ושאירים191 1,091,166 7.3%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק134 999,710 5.2%11.1%01/03/2021
שאירים 57 91,456 2.1%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה66 194,828 2.5%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 65 85,308 2.5%1%01/03/2021
סיעוד 89 263,259 3.4%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0.2%0.2%01/03/2021
אבטלה136 551,811 5.2%6.2%01/03/2021
נכות כללית159 275,707 6.1%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים45 71,087 1.7%0.8%01/03/2021
ילד נכה30 81,027 1.2%0.9%01/03/2021
ניידות13 46,937 0.5%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים446 1,234,897 17.2%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים70 215,974 2.7%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,052 3,015,417 40.5%33.6%01/04/2021
דמי לידה *** 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים20 67,061 0.8%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.2%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
סולם : 2,600
ארצי : 8,967,600