סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור עוזייר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
עוזייר ארצי עוזייר ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,296 2,959,794 40.5%33%
בגיל עבודה 1,748 4,755,719 54.6%53%
קשישים154 1,252,083 4.8%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
עוזייר ארצי עוזייר ארצי
סה''כ תושבים 3,38 9,113,19 100%100%
כללית 2,66 4,702,19 78.7%51.6%
לאומית *** 711,45 0.1%7.8%
מכבי1 2,446,04 0.5%26.8%
מאוחדת70 1,253,50 20.7%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
עוזייר ארצי עוזייר ארצי
סה''כ מבוטחים 2,027 6,092,887 100%100%
שכירים996 3,431,909 49.1%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים22 91,630 1.1%1.5%
עצמאים98 491,107 4.8%8.1%
אחר955 2,261,501 47.1%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

עוזייר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 6,969 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,196 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 48.1 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.0 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
עוזייר ארצי עוזייר ארצי
אזרח ותיק ושאירים135 1,091,166 4.2%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק101 999,710 3.2%11.1%01/03/2021
שאירים 34 91,456 1%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה59 194,828 1.8%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 59 85,308 1.8%1%01/03/2021
סיעוד 66 263,259 2.1%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה258 551,811 8.1%6.2%01/03/2021
נכות כללית132 275,707 4.1%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים43 71,087 1.3%0.8%01/03/2021
ילד נכה33 81,027 1%0.9%01/03/2021
ניידות14 46,937 0.4%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים504 1,234,897 15.8%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים108 215,974 3.4%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,245 3,015,417 38.9%33.6%01/04/2021
דמי לידה 0 9,756 0%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 67,061 0.2%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
עוזייר : 3,200
ארצי : 8,967,600