סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור עיילבון


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
עיילבון ארצי עיילבון ארצי
סה''כ אוכלוסייה5,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,728 2,959,794 30.3%33%
בגיל עבודה 3,385 4,755,719 59.4%53%
קשישים591 1,252,083 10.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/07/2020

מספר תושביםהתפלגות
עיילבון ארצי עיילבון ארצי
סה''כ תושבים 5,779 9,216,317 100%100%
כללית 4,090 4,752,163 70.8%51.6%
לאומית978 731,607 16.9%7.9%
מכבי251 2,464,579 4.3%26.7%
מאוחדת460 1,267,968 8%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/07/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
עיילבון ארצי עיילבון ארצי
סה''כ מבוטחים 4,165 6,895,027 100%100%
שכירים 2,638 4,000,606 63.3%58%
מזה:שכירים ועצמאים72 50,095 1.7%0.7%
עצמאים217 292,851 5.2%4.2%
אחר 1,310 2,601,570 31.5%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

עיילבון ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,270 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,252 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.8 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
עיילבון ארצי עיילבון ארצי
אזרח ותיק ושאירים520 1,072,625 9.1%12%01/07/2020
אזרח ותיק429 980,194 7.5%10.9%01/07/2020
שאירים 91 92,431 1.6%1.1%01/07/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה120 197,305 2.1%2.2%01/07/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 70 81,123 1.2%0.9%01/06/2020
סיעוד 171 232,700 3%2.6%01/04/2020
מזונות *** 14,531 0.1%0.2%01/07/2020
אבטלה432 521,574 7.6%5.8%01/06/2020
נכות כללית261 264,516 4.6%2.9%01/07/2020
שירותים מיוחדים לנכים83 68,300 1.5%0.8%01/07/2020
ילד נכה45 76,691 0.8%0.9%01/07/2020
ניידות25 45,598 0.4%0.5%01/07/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים738 1,223,398 12.9%13.6%01/07/2020
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים64 213,765 1.1%2.4%01/07/2020
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,591 2,985,985 27.9%33.3%01/07/2020
דמי לידה *** 10,902 0.1%0.1%01/07/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים25 71,202 0.4%0.8%01/06/2020
דמי פגיעה *** 5,739 0.1%0.1%01/06/2020

מספר תושבים *
עיילבון : 5,700
ארצי : 8,967,600