סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור עיילבון


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
עיילבון ארצי עיילבון ארצי
סה''כ אוכלוסייה5,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,728 2,959,794 30.3%33%
בגיל עבודה 3,385 4,755,719 59.4%53%
קשישים591 1,252,083 10.4%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
עיילבון ארצי עיילבון ארצי
סה''כ תושבים 5,788 9,290,180 100%100%
כללית 4,095 4,784,755 70.7%51.5%
לאומית984 725,698 17%7.8%
מכבי257 2,504,120 4.4%27%
מאוחדת452 1,275,607 7.8%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
עיילבון ארצי עיילבון ארצי
סה''כ מבוטחים 4,165 6,895,027 100%100%
שכירים 2,638 4,000,606 63.3%58%
מזה:שכירים ועצמאים72 50,095 1.7%0.7%
עצמאים217 292,851 5.2%4.2%
אחר 1,310 2,601,570 31.5%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

עיילבון ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,270 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,252 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.3 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.8 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
עיילבון ארצי עיילבון ארצי
אזרח ותיק ושאירים530 1,087,945 9.3%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק433 996,315 7.6%11.1%01/01/2021
שאירים 97 91,630 1.7%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה121 195,600 2.1%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 69 87,845 1.2%1%01/01/2021
סיעוד 217 256,081 3.8%2.9%01/11/2020
מזונות *** 14,351 0.1%0.2%01/01/2021
אבטלה542 732,659 9.5%8.2%01/02/2021
נכות כללית263 273,638 4.6%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים89 67,319 1.6%0.8%01/01/2021
ילד נכה52 80,017 0.9%0.9%01/01/2021
ניידות26 46,848 0.5%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים738 1,233,719 12.9%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים64 215,625 1.1%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,577 3,011,077 27.7%33.6%01/02/2021
דמי לידה *** 10,811 0%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים26 66,081 0.5%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה *** 5,218 0.1%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
עיילבון : 5,700
ארצי : 8,967,600