סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור עין מאהל


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
עין מאהל ארצי עין מאהל ארצי
סה''כ אוכלוסייה13,1008,967,600100%100%
ילדים עד 18 4,710 2,959,794 35.9%33%
בגיל עבודה 7,624 4,755,719 58.1%53%
קשישים797 1,252,083 6.1%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
עין מאהל ארצי עין מאהל ארצי
סה''כ תושבים 13,799 9,277,881 100%100%
כללית 9,993 4,782,589 72.4%51.5%
לאומית26 726,627 0.2%7.8%
מכבי76 2,494,036 0.6%26.9%
מאוחדת 3,704 1,274,629 26.8%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
עין מאהל ארצי עין מאהל ארצי
סה''כ מבוטחים 9,046 6,895,027 100%100%
שכירים 5,482 4,000,606 60.6%58%
מזה:שכירים ועצמאים51 50,095 0.6%0.7%
עצמאים332 292,851 3.7%4.2%
אחר 3,232 2,601,570 35.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

עין מאהל ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 6,725 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,959 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 53.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע0 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
עין מאהל ארצי עין מאהל ארצי
אזרח ותיק ושאירים640 1,085,136 4.9%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק436 993,687 3.3%11.1%01/12/2020
שאירים 204 91,449 1.6%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה266 195,745 2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 190 86,339 1.5%1%01/12/2020
סיעוד 293 252,581 2.2%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0%0.2%01/12/2020
אבטלה 1,181 588,842 9%6.6%01/11/2020
נכות כללית541 271,869 4.1%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים173 70,229 1.3%0.8%01/11/2020
ילד נכה90 79,109 0.7%0.9%01/11/2020
ניידות52 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,059 1,232,607 15.7%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים265 215,211 2%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 4,614 3,007,016 35.2%33.5%01/01/2021
דמי לידה 20 10,895 0.2%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים40 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 16 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
עין מאהל : 13,100
ארצי : 8,967,600