סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור עספיא


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ אוכלוסייה12,4008,967,600100%100%
ילדים עד 18 3,575 2,959,794 28.9%33%
בגיל עבודה 7,470 4,755,719 60.5%53%
קשישים 1,306 1,252,083 10.6%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ תושבים 12,617 9,277,881 100%100%
כללית 4,658 4,782,589 36.9%51.5%
לאומית 3,413 726,627 27.1%7.8%
מכבי521 2,494,036 4.1%26.9%
מאוחדת 4,025 1,274,629 31.9%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
עספיא ארצי עספיא ארצי
סה''כ מבוטחים 9,216 6,895,027 100%100%
שכירים 5,628 4,000,606 61.1%58%
מזה:שכירים ועצמאים111 50,095 1.2%0.7%
עצמאים482 292,851 5.2%4.2%
אחר 3,106 2,601,570 33.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

עספיא ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,278 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,962 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.1 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
עספיא ארצי עספיא ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,155 1,085,136 9.3%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק892 993,687 7.2%11.1%01/12/2020
שאירים 263 91,449 2.1%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה224 195,745 1.8%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 129 86,339 1%1%01/12/2020
סיעוד 341 252,581 2.8%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה848 588,842 6.8%6.6%01/11/2020
נכות כללית420 271,869 3.4%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים121 70,229 1%0.8%01/11/2020
ילד נכה56 79,109 0.5%0.9%01/11/2020
ניידות36 46,674 0.3%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים903 1,232,607 7.3%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים82 215,211 0.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 2,098 3,007,016 16.9%33.5%01/01/2021
דמי לידה 12 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים42 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 15 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
עספיא : 12,400
ארצי : 8,967,600