סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור פסוטה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
פסוטה ארצי פסוטה ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,1008,967,600100%100%
ילדים עד 18840 2,959,794 26.7%33%
בגיל עבודה 1,922 4,755,719 61.1%53%
קשישים384 1,252,083 12.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
פסוטה ארצי פסוטה ארצי
סה''כ תושבים 3,389 9,277,881 100%100%
כללית 1,987 4,782,589 58.6%51.5%
לאומית321 726,627 9.5%7.8%
מכבי414 2,494,036 12.2%26.9%
מאוחדת667 1,274,629 19.7%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
פסוטה ארצי פסוטה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,635 6,895,027 100%100%
שכירים 1,555 4,000,606 59%58%
מזה:שכירים ועצמאים44 50,095 1.7%0.7%
עצמאים208 292,851 7.9%4.2%
אחר872 2,601,570 33.1%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

פסוטה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,461 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,062 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.9 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע1 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
פסוטה ארצי פסוטה ארצי
אזרח ותיק ושאירים361 1,085,136 11.6%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק299 993,687 9.6%11.1%01/12/2020
שאירים 62 91,449 2%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה68 195,745 2.2%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 33 86,339 1.1%1%01/12/2020
סיעוד 98 252,581 3.2%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה232 588,842 7.5%6.6%01/11/2020
נכות כללית85 271,869 2.7%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים20 70,229 0.6%0.8%01/11/2020
ילד נכה *** 79,109 0.3%0.9%01/11/2020
ניידות16 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים412 1,232,607 13.3%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים23 215,211 0.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים831 3,007,016 26.8%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים18 66,435 0.6%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
פסוטה : 3,100
ארצי : 8,967,600