סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור בני ברק


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
בני ברק ארצי בני ברק ארצי
סה''כ אוכלוסייה198,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18 95,415 2,959,794 48%33%
בגיל עבודה 87,225 4,755,719 43.9%53%
קשישים 16,222 1,252,083 8.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
בני ברק ארצי בני ברק ארצי
סה''כ תושבים 204,93 9,113,19 100%100%
כללית 51,26 4,702,19 25%51.6%
לאומית 20,49 711,45 10%7.8%
מכבי 100,12 2,446,04 48.9%26.8%
מאוחדת 33,04 1,253,50 16.1%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
בני ברק ארצי בני ברק ארצי
סה''כ מבוטחים 107,014 6,092,887 100%100%
שכירים 55,390 3,431,909 51.8%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים 1,144 91,630 1.1%1.5%
עצמאים 5,619 491,107 5.3%8.1%
אחר 47,149 2,261,501 44.1%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

בני ברק ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,708 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,266 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 40.9 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.3 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בני ברק ארצי בני ברק ארצי
אזרח ותיק ושאירים 13,318 1,091,166 6.7%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 12,120 999,710 6.1%11.1%01/03/2021
שאירים 1,198 91,456 0.6%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 1,597 194,828 0.8%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 686 85,308 0.3%1%01/03/2021
סיעוד 2,782 263,259 1.4%2.9%01/01/2021
מזונות 96 14,224 0%0.2%01/03/2021
אבטלה 9,050 551,811 4.6%6.2%01/03/2021
נכות כללית 5,405 275,707 2.7%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים 1,058 71,087 0.5%0.8%01/03/2021
ילד נכה 2,265 81,027 1.1%0.9%01/03/2021
ניידות541 46,937 0.3%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 32,367 1,234,897 16.3%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 13,672 215,974 6.9%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 112,774 3,015,417 56.7%33.6%01/04/2021
דמי לידה 498 9,756 0.3%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים188 67,061 0.1%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 31 4,897 0%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
בני ברק : 198,900
ארצי : 8,967,600