סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור בני ברק


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
בני ברק ארצי בני ברק ארצי
סה''כ אוכלוסייה198,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18 95,415 2,959,794 48%33%
בגיל עבודה 87,225 4,755,719 43.9%53%
קשישים 16,222 1,252,083 8.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
בני ברק ארצי בני ברק ארצי
סה''כ תושבים 204,906 9,277,881 100%100%
כללית 51,517 4,782,589 25.1%51.5%
לאומית 20,405 726,627 10%7.8%
מכבי 99,789 2,494,036 48.7%26.9%
מאוחדת 33,195 1,274,629 16.2%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
בני ברק ארצי בני ברק ארצי
סה''כ מבוטחים 114,352 6,895,027 100%100%
שכירים 59,129 4,000,606 51.7%58%
מזה:שכירים ועצמאים344 50,095 0.3%0.7%
עצמאים 3,057 292,851 2.7%4.2%
אחר 52,166 2,601,570 45.6%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

בני ברק ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,148 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,312 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 48.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.5 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בני ברק ארצי בני ברק ארצי
אזרח ותיק ושאירים 13,316 1,085,136 6.7%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק 12,108 993,687 6.1%11.1%01/12/2020
שאירים 1,208 91,449 0.6%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 1,602 195,745 0.8%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 702 86,339 0.4%1%01/12/2020
סיעוד 2,713 252,581 1.4%2.8%01/10/2020
מזונות 102 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה 9,103 588,842 4.6%6.6%01/11/2020
נכות כללית 5,275 271,869 2.7%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים 1,046 70,229 0.5%0.8%01/11/2020
ילד נכה 2,198 79,109 1.1%0.9%01/11/2020
ניידות547 46,674 0.3%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 32,126 1,232,607 16.2%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 13,528 215,211 6.8%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 111,685 3,007,016 56.2%33.5%01/01/2021
דמי לידה 649 10,895 0.3%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים187 66,435 0.1%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 35 5,309 0%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
בני ברק : 198,900
ארצי : 8,967,600