סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור בת ים


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
בת ים ארצי בת ים ארצי
סה''כ אוכלוסייה128,8008,967,600100%100%
ילדים עד 18 27,100 2,959,794 21%33%
בגיל עבודה 68,790 4,755,719 53.4%53%
קשישים 32,885 1,252,083 25.5%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
בת ים ארצי בת ים ארצי
סה''כ תושבים 130,359 9,277,881 100%100%
כללית 48,352 4,782,589 37.1%51.5%
לאומית 8,458 726,627 6.5%7.8%
מכבי 63,848 2,494,036 49%26.9%
מאוחדת 9,701 1,274,629 7.4%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
בת ים ארצי בת ים ארצי
סה''כ מבוטחים 128,703 6,895,027 100%100%
שכירים 65,946 4,000,606 51.2%58%
מזה:שכירים ועצמאים496 50,095 0.4%0.7%
עצמאים 4,131 292,851 3.2%4.2%
אחר 58,626 2,601,570 45.6%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

בת ים ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,507 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,537 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.7 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.7 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
בת ים ארצי בת ים ארצי
אזרח ותיק ושאירים 29,867 1,085,136 23.2%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק 27,591 993,687 21.4%11.1%01/12/2020
שאירים 2,276 91,449 1.8%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 8,169 195,745 6.3%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 1,484 86,339 1.2%1%01/12/2020
סיעוד 9,137 252,581 7.1%2.8%01/10/2020
מזונות 207 14,453 0.2%0.2%01/12/2020
אבטלה 11,127 588,842 8.6%6.6%01/11/2020
נכות כללית 5,306 271,869 4.1%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים 1,395 70,229 1.1%0.8%01/11/2020
ילד נכה 1,329 79,109 1%0.9%01/11/2020
ניידות663 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 18,660 1,232,607 14.5%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,359 215,211 1.1%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 36,680 3,007,016 28.5%33.5%01/01/2021
דמי לידה 90 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים609 66,435 0.5%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 101 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
בת ים : 128,800
ארצי : 8,967,600