סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ג'ת


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
ג'ת ארצי ג'ת ארצי
סה''כ אוכלוסייה11,8008,967,600100%100%
ילדים עד 18 4,071 2,959,794 34.5%33%
בגיל עבודה 6,819 4,755,719 57.8%53%
קשישים909 1,252,083 7.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2021

מספר תושביםהתפלגות
ג'ת ארצי ג'ת ארצי
סה''כ תושבים 12,396 9,290,180 100%100%
כללית 7,452 4,784,755 60.1%51.5%
לאומית 3,661 725,698 29.5%7.8%
מכבי135 2,504,120 1.1%27%
מאוחדת 1,148 1,275,607 9.3%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
ג'ת ארצי ג'ת ארצי
סה''כ מבוטחים 8,266 6,895,027 100%100%
שכירים 5,384 4,000,606 65.1%58%
מזה:שכירים ועצמאים91 50,095 1.1%0.7%
עצמאים518 292,851 6.3%4.2%
אחר 2,364 2,601,570 28.6%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

ג'ת ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,973 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,577 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 38.4 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.7 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ג'ת ארצי ג'ת ארצי
אזרח ותיק ושאירים781 1,087,945 6.6%12.1%01/01/2021
אזרח ותיק579 996,315 4.9%11.1%01/01/2021
שאירים 202 91,630 1.7%1%01/01/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה107 195,600 0.9%2.2%01/01/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 78 87,845 0.7%1%01/01/2021
סיעוד 407 256,081 3.4%2.9%01/11/2020
מזונות *** 14,351 0%0.2%01/01/2021
אבטלה819 732,659 6.9%8.2%01/02/2021
נכות כללית205 273,638 1.7%3.1%01/01/2021
שירותים מיוחדים לנכים69 67,319 0.6%0.8%01/01/2021
ילד נכה61 80,017 0.5%0.9%01/01/2021
ניידות20 46,848 0.2%0.5%01/01/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים374 1,233,719 3.2%13.8%01/02/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים79 215,625 0.7%2.4%01/02/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,061 3,011,077 9%33.6%01/02/2021
דמי לידה 11 10,811 0.1%0.1%01/01/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים25 66,081 0.2%0.7%01/01/2021
דמי פגיעה 11 5,218 0.1%0.1%01/01/2021

מספר תושבים *
ג'ת : 11,800
ארצי : 8,967,600