סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מוקייבלה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מוקייבלה ארצי מוקייבלה ארצי
סה''כ אוכלוסייה4,0008,967,600100%100%
ילדים עד 18 1,628 2,959,794 40.4%33%
בגיל עבודה 2,208 4,755,719 54.8%53%
קשישים191 1,252,083 4.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
מוקייבלה ארצי מוקייבלה ארצי
סה''כ תושבים 4,27 9,113,19 100%100%
כללית 3,94 4,702,19 92.2%51.6%
לאומית *** 711,45 0.1%7.8%
מכבי2 2,446,04 0.5%26.8%
מאוחדת30 1,253,50 7.2%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
מוקייבלה ארצי מוקייבלה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,541 6,092,887 100%100%
שכירים 1,332 3,431,909 52.4%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים32 91,630 1.3%1.5%
עצמאים197 491,107 7.8%8.1%
אחר 1,044 2,261,501 41.1%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

מוקייבלה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,953 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,932 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 39.0 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.2 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.0 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מוקייבלה ארצי מוקייבלה ארצי
אזרח ותיק ושאירים178 1,091,166 4.5%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק129 999,710 3.2%11.1%01/03/2021
שאירים 49 91,456 1.3%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה50 194,828 1.3%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 53 85,308 1.3%1%01/03/2021
סיעוד 86 263,259 2.2%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0.1%0.2%01/03/2021
אבטלה251 551,811 6.3%6.2%01/03/2021
נכות כללית153 275,707 3.8%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים42 71,087 1.1%0.8%01/03/2021
ילד נכה33 81,027 0.8%0.9%01/03/2021
ניידות18 46,937 0.5%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים645 1,234,897 16.1%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים128 215,974 3.2%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,574 3,015,417 39.4%33.6%01/04/2021
דמי לידה *** 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים14 67,061 0.4%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
מוקייבלה : 4,000
ארצי : 8,967,600