סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור ערערה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
ערערה ארצי ערערה ארצי
סה''כ אוכלוסייה24,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18 9,114 2,959,794 36.6%33%
בגיל עבודה 13,981 4,755,719 56.1%53%
קשישים 1,813 1,252,083 7.3%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
ערערה ארצי ערערה ארצי
סה''כ תושבים 20,271 9,277,881 100%100%
כללית 13,728 4,782,589 67.7%51.5%
לאומית575 726,627 2.8%7.8%
מכבי954 2,494,036 4.7%26.9%
מאוחדת 5,014 1,274,629 24.7%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
ערערה ארצי ערערה ארצי
סה''כ מבוטחים 13,356 6,895,027 100%100%
שכירים 8,377 4,000,606 62.7%58%
מזה:שכירים ועצמאים101 50,095 0.8%0.7%
עצמאים608 292,851 4.6%4.2%
אחר 4,371 2,601,570 32.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

ערערה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,921 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,726 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 44.6 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
ערערה ארצי ערערה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,312 1,085,136 5.3%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק973 993,687 3.9%11.1%01/12/2020
שאירים 339 91,449 1.4%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה249 195,745 1%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 232 86,339 0.9%1%01/12/2020
סיעוד 730 252,581 2.9%2.8%01/10/2020
מזונות 29 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה 1,255 588,842 5%6.6%01/11/2020
נכות כללית640 271,869 2.6%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים195 70,229 0.8%0.8%01/11/2020
ילד נכה152 79,109 0.6%0.9%01/11/2020
ניידות95 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,905 1,232,607 11.7%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים448 215,211 1.8%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 6,769 3,007,016 27.2%33.5%01/01/2021
דמי לידה 14 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים66 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 16 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
ערערה : 24,900
ארצי : 8,967,600