סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מגדל


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מגדל ארצי מגדל ארצי
סה''כ אוכלוסייה1,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18585 2,959,794 30.1%33%
בגיל עבודה 1,071 4,755,719 55.2%53%
קשישים288 1,252,083 14.8%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
מגדל ארצי מגדל ארצי
סה''כ תושבים 2,000 9,277,881 100%100%
כללית 1,477 4,782,589 73.9%51.5%
לאומית207 726,627 10.4%7.8%
מכבי213 2,494,036 10.7%26.9%
מאוחדת103 1,274,629 5.2%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
מגדל ארצי מגדל ארצי
סה''כ מבוטחים 1,415 6,895,027 100%100%
שכירים894 4,000,606 63.2%58%
מזה:שכירים ועצמאים31 50,095 2.2%0.7%
עצמאים86 292,851 6.1%4.2%
אחר435 2,601,570 30.7%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

מגדל ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,689 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,247 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.8 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע0 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מגדל ארצי מגדל ארצי
אזרח ותיק ושאירים212 1,085,136 11.2%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק193 993,687 10.2%11.1%01/12/2020
שאירים 19 91,449 1%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה31 195,745 1.6%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 15 86,339 0.8%1%01/12/2020
סיעוד 56 252,581 2.9%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה161 588,842 8.5%6.6%01/11/2020
נכות כללית95 271,869 5%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים19 70,229 1%0.8%01/11/2020
ילד נכה23 79,109 1.2%0.9%01/11/2020
ניידות *** 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים246 1,232,607 12.9%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים42 215,211 2.2%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים590 3,007,016 31.1%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים10 66,435 0.5%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
מגדל : 1,900
ארצי : 8,967,600