סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור שייח' דנון


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
שייח' דנון ארצי שייח' דנון ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,9008,967,600100%100%
ילדים עד 18957 2,959,794 33.6%33%
בגיל עבודה 1,702 4,755,719 59.7%53%
קשישים190 1,252,083 6.7%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
שייח' דנון ארצי שייח' דנון ארצי
סה''כ תושבים 2,959 9,277,881 100%100%
כללית 2,506 4,782,589 84.7%51.5%
לאומית146 726,627 4.9%7.8%
מכבי27 2,494,036 0.9%26.9%
מאוחדת280 1,274,629 9.5%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
שייח' דנון ארצי שייח' דנון ארצי
סה''כ מבוטחים 1,988 6,895,027 100%100%
שכירים 1,295 4,000,606 65.1%58%
מזה:שכירים ועצמאים24 50,095 1.2%0.7%
עצמאים84 292,851 4.2%4.2%
אחר609 2,601,570 30.6%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

שייח' דנון ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 7,079 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,216 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 48.5 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.1 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.4 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
שייח' דנון ארצי שייח' דנון ארצי
אזרח ותיק ושאירים164 1,085,136 5.7%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק107 993,687 3.7%11.1%01/12/2020
שאירים 57 91,449 2%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה38 195,745 1.3%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 67 86,339 2.3%1%01/12/2020
סיעוד 53 252,581 1.8%2.8%01/10/2020
מזונות *** 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה184 588,842 6.3%6.6%01/11/2020
נכות כללית103 271,869 3.6%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים24 70,229 0.8%0.8%01/11/2020
ילד נכה16 79,109 0.6%0.9%01/11/2020
ניידות11 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים402 1,232,607 13.9%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים42 215,211 1.4%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים874 3,007,016 30.1%33.5%01/01/2021
דמי לידה *** 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים *** 66,435 0.3%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה *** 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
שייח' דנון : 2,900
ארצי : 8,967,600