סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור לוד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
לוד ארצי לוד ארצי
סה''כ אוכלוסייה75,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 25,498 2,959,794 33.7%33%
בגיל עבודה 38,960 4,755,719 51.4%53%
קשישים 11,266 1,252,083 14.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
לוד ארצי לוד ארצי
סה''כ תושבים 80,38 9,113,19 100%100%
כללית 48,89 4,702,19 60.8%51.6%
לאומית 8,30 711,45 10.3%7.8%
מכבי 16,86 2,446,04 21%26.8%
מאוחדת 6,32 1,253,50 7.9%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
לוד ארצי לוד ארצי
סה''כ מבוטחים 53,258 6,092,887 100%100%
שכירים 31,440 3,431,909 59%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים417 91,630 0.8%1.5%
עצמאים 2,862 491,107 5.4%8.1%
אחר 19,373 2,261,501 36.4%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

לוד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,605 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,686 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 26.3 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.4 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.1 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
לוד ארצי לוד ארצי
אזרח ותיק ושאירים 9,799 1,091,166 12.9%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 8,802 999,710 11.6%11.1%01/03/2021
שאירים 997 91,456 1.3%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 2,975 194,828 3.9%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 981 85,308 1.3%1%01/03/2021
סיעוד 3,588 263,259 4.7%2.9%01/01/2021
מזונות 135 14,224 0.2%0.2%01/03/2021
אבטלה 5,036 551,811 6.7%6.2%01/03/2021
נכות כללית 2,895 275,707 3.8%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים840 71,087 1.1%0.8%01/03/2021
ילד נכה 1,001 81,027 1.3%0.9%01/03/2021
ניידות352 46,937 0.5%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 11,377 1,234,897 15%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 2,232 215,974 2.9%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 27,661 3,015,417 36.5%33.6%01/04/2021
דמי לידה 95 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים348 67,061 0.5%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 57 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
לוד : 75,700
ארצי : 8,967,600