סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור לוד


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
לוד ארצי לוד ארצי
סה''כ אוכלוסייה75,7008,967,600100%100%
ילדים עד 18 25,498 2,959,794 33.7%33%
בגיל עבודה 38,960 4,755,719 51.4%53%
קשישים 11,266 1,252,083 14.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
לוד ארצי לוד ארצי
סה''כ תושבים 81,159 9,277,881 100%100%
כללית 49,376 4,782,589 60.8%51.5%
לאומית 8,343 726,627 10.3%7.8%
מכבי 17,114 2,494,036 21.1%26.9%
מאוחדת 6,326 1,274,629 7.8%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
לוד ארצי לוד ארצי
סה''כ מבוטחים 57,625 6,895,027 100%100%
שכירים 35,119 4,000,606 60.9%58%
מזה:שכירים ועצמאים269 50,095 0.5%0.7%
עצמאים 1,740 292,851 3%4.2%
אחר 20,766 2,601,570 36%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

לוד ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,606 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,891 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 36.1 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.3 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע1 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
לוד ארצי לוד ארצי
אזרח ותיק ושאירים 9,791 1,085,136 12.9%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק 8,797 993,687 11.6%11.1%01/12/2020
שאירים 994 91,449 1.3%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 3,019 195,745 4%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 991 86,339 1.3%1%01/12/2020
סיעוד 3,369 252,581 4.5%2.8%01/10/2020
מזונות 137 14,453 0.2%0.2%01/12/2020
אבטלה 5,253 588,842 6.9%6.6%01/11/2020
נכות כללית 2,848 271,869 3.8%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים801 70,229 1.1%0.8%01/11/2020
ילד נכה969 79,109 1.3%0.9%01/11/2020
ניידות356 46,674 0.5%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 11,376 1,232,607 15%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 2,232 215,211 2.9%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 27,640 3,007,016 36.5%33.5%01/01/2021
דמי לידה 97 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים349 66,435 0.5%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 59 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
לוד : 75,700
ארצי : 8,967,600