סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור אשקלון


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
אשקלון ארצי אשקלון ארצי
סה''כ אוכלוסייה141,0008,967,600100%100%
ילדים עד 18 39,383 2,959,794 27.9%33%
בגיל עבודה 76,053 4,755,719 54%53%
קשישים 25,533 1,252,083 18.1%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
אשקלון ארצי אשקלון ארצי
סה''כ תושבים 144,59 9,113,19 100%100%
כללית 71,66 4,702,19 49.6%51.6%
לאומית 15,14 711,45 10.5%7.8%
מכבי 41,07 2,446,04 28.4%26.8%
מאוחדת 16,71 1,253,50 11.6%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
אשקלון ארצי אשקלון ארצי
סה''כ מבוטחים 102,640 6,092,887 100%100%
שכירים 58,680 3,431,909 57.2%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים957 91,630 0.9%1.5%
עצמאים 6,356 491,107 6.2%8.1%
אחר 38,561 2,261,501 37.6%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

אשקלון ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,479 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,495 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 27.2 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
אשקלון ארצי אשקלון ארצי
אזרח ותיק ושאירים 22,817 1,091,166 16.2%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 21,102 999,710 15%11.1%01/03/2021
שאירים 1,715 91,456 1.2%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 8,079 194,828 5.7%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 2,198 85,308 1.6%1%01/03/2021
סיעוד 8,585 263,259 6.1%2.9%01/01/2021
מזונות 241 14,224 0.2%0.2%01/03/2021
אבטלה 8,851 551,811 6.3%6.2%01/03/2021
נכות כללית 5,345 275,707 3.8%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים 1,628 71,087 1.2%0.8%01/03/2021
ילד נכה 1,660 81,027 1.2%0.9%01/03/2021
ניידות599 46,937 0.4%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 16,915 1,234,897 12%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 2,111 215,974 1.5%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 37,071 3,015,417 26.3%33.6%01/04/2021
דמי לידה 136 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים793 67,061 0.6%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 136 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
אשקלון : 141,000
ארצי : 8,967,600