סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור נתניה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
נתניה ארצי נתניה ארצי
סה''כ אוכלוסייה217,2008,967,600100%100%
ילדים עד 18 60,498 2,959,794 27.8%33%
בגיל עבודה 112,005 4,755,719 51.6%53%
קשישים 44,741 1,252,083 20.6%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
נתניה ארצי נתניה ארצי
סה''כ תושבים 221,394 9,277,881 100%100%
כללית 96,890 4,782,589 43.8%51.5%
לאומית 34,845 726,627 15.7%7.8%
מכבי 67,125 2,494,036 30.3%26.9%
מאוחדת 22,534 1,274,629 10.2%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
נתניה ארצי נתניה ארצי
סה''כ מבוטחים 189,565 6,895,027 100%100%
שכירים 100,584 4,000,606 53.1%58%
מזה:שכירים ועצמאים769 50,095 0.4%0.7%
עצמאים 7,545 292,851 4%4.2%
אחר 81,436 2,601,570 43%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

נתניה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 10,052 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 10,154 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.6 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.4 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.1 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
נתניה ארצי נתניה ארצי
אזרח ותיק ושאירים 36,486 1,085,136 16.8%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק 34,204 993,687 15.7%11.1%01/12/2020
שאירים 2,282 91,449 1.1%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה 7,915 195,745 3.6%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 1,871 86,339 0.9%1%01/12/2020
סיעוד 8,489 252,581 3.9%2.8%01/10/2020
מזונות 285 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה 17,083 588,842 7.9%6.6%01/11/2020
נכות כללית 7,441 271,869 3.4%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים 1,770 70,229 0.8%0.8%01/11/2020
ילד נכה 1,791 79,109 0.8%0.9%01/11/2020
ניידות933 46,674 0.4%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 28,759 1,232,607 13.2%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 3,764 215,211 1.7%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 65,055 3,007,016 30%33.5%01/01/2021
דמי לידה 226 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים805 66,435 0.4%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 127 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
נתניה : 217,200
ארצי : 8,967,600